Cer
Regular Viewers
Regular Viewers

การสั่งซื้อมือถือ

ย้ายค่ายเบอร์เดิมได้ส่วนลดค่าเครื่อง1500กดรับรหัสแล้วจะยังใช้รหัสได้อีกหรือป่าวค่ะ แต่ยังไม่ได้ใช้รหัสซื้อยังไม่ชำระเงิน