Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เข้าจัยยากเหมีอนครับ

ซิมพม่าเล่นเน็ตยากครับ
ต้องทำงัยผมม่เข้าจัย
แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
Highlighted
นักตอบตัวยง

เรื่อง: เข้าจัยยากเหมีอนครับ

โทร 1678 ขอคุยกับ คนพม่าที่ตอบคำถามด้านนี้เลยครับ