Anppry
New Contributor

สัญญาณไม่มี ขึ้นโทรฉุกเฉิน

โทรศัพท์ขึ้นว่าอยู่นอกพื้นที่บริการ ไม่ทราบเครือข่ายและหมายเลข ถูกตัดการเชื่อมต่อ เป็นเพราะซิมหรือเป็นที่เครื่องคะ ลองเอาใส่เครื่องอื่นดูแล้วกูใช้ไม่ได้ ลองเอาซิมอื่นมาใส่ก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่มีเครือข่าย ขึ้นแต่โทรฉุกเฉิน
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: สัญญาณไม่มี ขึ้นโทรฉุกเฉิน

@Anppry  น้องฟ้า ช่วยดูแลให้ค่ะ รบกวนขอทราบเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งาน (เลขที่ซิมการ์ด 19 หลัก ขึ้นต้นด้วย 8966 )

และพืนที่ใช้งานที่พบปัญหาโดยละเอียด ส่งเข้ามาทาง inbox เพื่อตรวจสอบให้อีกครั้งนะคะ

 

8547สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ขยิบตา

</