playe
Just browsing

ซิมล็อค

มาแก่ใขให้หน่อยครับช่วยหน่อยครับ
แท็ก (3)
1 คำตอบ 1
manida
ผู้สร้างสรรค์สังคมคนรักดีแทค

เรื่อง: ซิมล็อค

ปกติแล้วรหัส puk จะมีการแจ้งไว้บน กรอบแผ่นซิมการ์ด ตอนที่เราเปิดซิมการ์ดใหม่ๆ จะมีตัวเลข แจ้งให้ทราบค่ะ แต่หากไม่ได้เก็บแผ่นนั้นไว้ แล้วสามารถแจ้งขอรหัส puk โดยการ

โทร 1678 แล้ว กด 4 แล้ว กด 7 และ กด 1 แล้ว แจ้งหมายเลขที่ใช้งาน และวันเดือนปีเกิดของผู้จดทะเบียน แล้วรอระบบแจ้งรหัส PUK คะ เป็นระบบอัตโนมัติคะ