New here

ซิมถูกระงับ

อยากใช้เบอร์เก่าที่ถูกระงับการใช้งานค่ะ
7 คำตอบ 7
Quality Reviewer

เรื่อง: ซิมถูกระงับ

ไม่แน่ใจว่าเบอร์ถูกระงับการใช้งานนานเกิน 45 วันรึยังครับ

เพื่อความถูกต้อง แนะนำคุณ @Tateeb55
ส่งข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขหลังซิมการ์ด มาให้ทางทีมงานใจดีตรวจสอบแนะนำให้ครับ ที่ลิ้งค์
https://goo.gl/swGuuH ครับ
New here

เรื่อง: ซิมถูกระงับ

8966
1814
0943
0305
Quality Reviewer

เรื่อง: ซิมถูกระงับ

เพื่อป้องกันการแอบอ้าง..ความเป็นเจ้าของเบอร์
แนะนำคุณ@Tateeb55
ส่งเลขที่ด้านหลังซิมการ์ด พร้อมเบอร์ (ขอใช้เบอร์เดิม) ข้อมูลชื่อ นามสกุล ผู้จดทะเบียนเบอร์ มาที่ลิ้งค์

https://goo.gl/swGuuH เท่านั้นครับ
เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการได้หรือไม่

หากสะดวกแนะนำลบเลขที่ซิมการ์ด..ออกจากหน้ากระทู้ด้วยครับ
New here

เรื่อง: ซิมถูกระงับ

ลบยังไงคะ
Quality Reviewer

เรื่อง: ซิมถูกระงับ

ใช้บนมือถือ หรือว่าในคอม ครับ
New here

เรื่อง: ซิมถูกระงับ

มือถือค่ะ
Quality Reviewer

เรื่อง: ซิมถูกระงับ

ใช้บนมือถือ กดตรงที่เป็นจุดบน 3 จุด และเลือกร้องขอไซค์
เดสก์ท็อป ครับ จากนั้นเลือกที่มุมบนขวาของกล่องข้อความที่โพสต์ และเลือกแก้ไขการตอบครับ