keang2531
Just browsing

ขอซิมใหม่4g

ซิมการ์ดชำรุด
2 คำตอบ 2
ฆฤณ
Brand Lovers

เรื่อง: ขอซิมใหม่4g

 

สวัสดีครับคุณ @keang2531

 

 

ไปขอรับซิมการ์ดใหม่ได้ที่ศูนย์บริการดีแทค พร้อมบัตรประชาชนได้เลยครับ

แท็ก (1)
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ขอซิมใหม่4g

 

@keang2531 ไม่ทราบว่าใช้งานหมายเลข 0864209xxx หรือไม่คะ เอกสารดังนี้ค่ะ

>> กรรมการบริษัท มาดำเนินการเอง

​​•สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นรับรองและประทับตราบริษัทฯ
•สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจตามจำนวนที่ระบุในหนังสือรับรอง และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
•บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรกรรมการผู้มีอำนาจ

 

>> กรณีมอบอำนาจ 

•สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองและประทับตราบริษัทฯ
•สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจตามจำนวนที่ระบุในหนังสือรับรองและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
•หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการ​ ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด 10 บาท
•บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตร ของผู้รับมอบอำนาจ

 

โดยติดต่อได้ที่ สำนักงานบริการ , dtac center  เช็คสาขาที่สะดวกได้ที่ >> http://www.dtac.co.th/help/store-locations.html ค่ะ

 

10475 ❤  ดีต่อใจ ไม่เคยเปลี่ยน ดีแทคยินดีให้บริการค่ะ ❤    

</