ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม เมื่อมีการสลับใช้งานระหว่าง dtac Network SIM และ dtac SIM หรือ SIM จากค่ายอื่นๆ จะต้องทำการตั้งค่าเครื่องใหม่หรือไม่? ตอบ หากเป็นเครื่องที่ทำการตั้งค่าเครื่องเอง ไม่ว่าจะโดยวิธีการตั้งค่าอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง เมื่อมีการสลับไปใช้งานซิมอื่น และกลับมาใช้งาน dtac Network SIM ต้องทำการตั้งค่าเครื่องใหม่ทุกครั้ง ดังนั้น แนะนำให้ลูกค้าอัพเดท SW Version ของเครื่องเป็น Version ล่าสุด เพื่อให้ตัวเครื่องมีค่า Setting ของโครงข่ายใหม่ dtac Network เป็นค่า Default อยู่บนตัวเครื่องเลย
ดูบทความเต็ม