ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม กรณีที่ตั้งค่า Do not disturb ไว้แล้วมีคนที่ต้องการติดต่อด่วนจริง ๆ ควรจะต้องตั้งค่าอย่างไร? ตอบ สามารถตั้งค่าในการเตือนได้ตามเงื่อนไข โดยกำหนดค่า Favourit หรือ โทร Facetime ติดต่อ กัน 3 ครั้ง หรือ Everyone
ดูบทความเต็ม
คำถาม ทำไมเปิด Do not disturb ไว้แล้วไม่ทำงานยังมีผู้สามารถโทรติดต่อได้อีก? ตอบ ต้องปิดหน้าจอที่ตัวเครื่องด้วย อย่าให้หน้าจอสว่าง Do not disturb จึงจะทำงาน (หรือตรวจสอบตามเงื่อนไขการเตือน)
ดูบทความเต็ม
คำถาม ปัญหา ATM SIM ภาษาไทยใช้งานไม่ได้บน iPhone 4S จะยังพบปัญหานี้อยู่หรือไม่ใน iOS 6? ตอบ ปัญหานี้ได้ถูกแก้ไขใน iOS 6 เรียบร้อยแล้ว
ดูบทความเต็ม