ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
โดยเข้า การตั้งค่า >> เลือกผู้ให้บริการ >> อัตโนมัติ เลือก ปิด แล้วเลือกเครือข่ายที่ให้บริการ เลือก SoftBank/44020/J-phone (กรณีที่อยู่ญี่ปุ่น)
ดูบทความเต็ม