ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม ซิมการ์ดโดนยกเลิก สามารถขอเปิดซิมใหม่เบอร์เดิมได้อย่างไร ? ตอบ กรณีที่ทำการตรวจสอบซิมที่โดนยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ทำการเติมเงินแล้วว่า ซิมนั้นยังไม่ได้ถูกนำไปผลิตใหม่ สามารถขอเบอร์นั้นกลับมาได้โดย -ขอดำเนินการได้ที่ สำนักงานบริการ หรือ dtac center COCO   กรณีบุคคลธรรมดาไม่มีซิมการ์ดเดิม 1.ผู้จดทะเบียน มาดำเนินการด้วยตนเอง เอกสารที่ต้องใช้ บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียน 2. มอบอำนาจ :สามารถมอบอำนาจกระทำการแทนได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเครือญาติหรือบุคคลผู้มีนามสกุลเดียวกัน เอกสารที่ต้องใช้      - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง      - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ (ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)      - หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง      - ใบบันทึกประจำวัน หมายเหตุ : -หากไม่มี Sim Card ต้องมีใบบันทึกประจำวัน (ผู้แจ้งความต้องเป็น ผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)   กรณีบุคคลธรรมดามีซิมการ์ดเดิมไปติดต่อ 1.ผู้จดทะเบียน มาดำเนินการด้วยตนเอง เอกสารที่ต้องใช้ บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียน Sim Card ที่สมบูรณ์ เห็นเลขที่ Sim ชัดเจน (ใช้กรอบ Sim ไม่ได้) 2.มอบอำนาจ :สามารถมอบอำนาจกระทำการแทนได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเครือญาติหรือบุคคลผู้มีนามสกุลเดียวกัน เอกสารที่ต้องใช้      - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง      - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ (ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)      - หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง      - ใบบันทึกประจำวัน       หรือถ้าหากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน สามารถส่งปัญหาได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback  update : 10-12-2016
ดูบทความเต็ม
คำถาม รู้หมือไร่?... ซิมการ์ดไม่จำเป็นต้องเสียบกับโทรศัพท์มือถือเสมอไป ตอบ "เมื่อก่อนจะมีเพียงโทรศัพท์มือถือเท่านั้นที่สามารถใช้ซิมการ์ดได้"  แต่... แต่เดี๋ยวก่อน... ปัจจุบันซิมการ์ดสามารถใช้เสียบเข้ากับแอร์การ์ด เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน GPRS หรือ 3G ผ่านพอร์ทยูเอสบีได้แล้วนะ บางรุ่นก็เอาไว้ใช้ต่ออินเตอร์เตอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว บางรุ่นก็มีชุดหูฟังไว้เสียบกับแอร์การ์ดเพื่อใช้โทรศัพท์ได้ด้วย
ดูบทความเต็ม
คำถาม เมื่อมีการสลับใช้งานระหว่าง dtac Network SIM และ dtac SIM หรือ SIM จากค่ายอื่นๆ จะต้องทำการตั้งค่าเครื่องใหม่หรือไม่? ตอบ หากเป็นเครื่องที่ทำการตั้งค่าเครื่องเอง ไม่ว่าจะโดยวิธีการตั้งค่าอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง เมื่อมีการสลับไปใช้งานซิมอื่น และกลับมาใช้งาน dtac Network SIM ต้องทำการตั้งค่าเครื่องใหม่ทุกครั้ง ดังนั้น แนะนำให้ลูกค้าอัพเดท SW Version ของเครื่องเป็น Version ล่าสุด เพื่อให้ตัวเครื่องมีค่า Setting ของโครงข่ายใหม่ dtac Network เป็นค่า Default อยู่บนตัวเครื่องเลย
ดูบทความเต็ม