ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม เมื่อลูกค้าเริ่มใช้งานซิม dtac Network ใหม่ (ที่ไม่ใช่การโอนย้ายข้อมูลจาก dtac มายัง dtac Network) จำเป็นต้องดำเนินการตั้งค่าเครื่องหรือไม่? ตอบ การเปิดใช้งานซิม dtac Network ใหม่ จำเป็นต้องตั้งค่าเครื่องเพื่อการใช้งาน internet/MMS ตามประเภทอุปกรณ์เช่นเดียวกับการโอนย้ายข้อมูลจาก dtac มายัง dtac Network
ดูบทความเต็ม
คำถาม กรณีซื้อซิมเบอร์ใหม่จากดีแทควันนี้ จะได้รับซิมใหม่ที่รองรับการใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network หรือไม่? ตอบ ซิมที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเป็นซิมที่รองรับการใช้งานบริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network ทั้งนี้ลูกค้าต้องแจ้งลงทะเบียนขอใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network ตามช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ เมื่อระบบพร้อมใช้งาน ลูกค้าเพียงปิดและเปิดเครื่องอีกครั้ง ก็จะสามารถใช้งานบนโครงข่ายใหม่ได้ทันที
ดูบทความเต็ม
คำถาม ทำไมลูกค้าแบบเติมเงินต้องลงทะเบียนซิมการ์ดก่อนลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network หากไม่ลงทะเบียนได้หรือไม่? ตอบ เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของ กสทช.ที่ลูกค้าทุกคนต้องทำการลงทะเบียนซิมการ์ดก่อน หากไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถขอใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network ได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนสามารถทำได้พร้อมกัน โทร. *3000*เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก# หรือผ่านศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ดูบทความเต็ม