ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม การเปลี่ยนรหัสผ่าน dtac super4G Pocket WiFi ทำได้อย่างไร ?   ตอบ ก่อนเข้าไปใช้งานก็ให้ต่อ WiFi ก่อน ซึ่งเมื่อเราเปิดเครื่องมาก็จะพบว่ามี WiFi ที่ชื่อ Super4GWiFi ตามภาพมาให้เชื่อมต่อ ให้ใส่ password: dtacsuper4g เข้าไปก่อน หลังจากนั้นพอเชื่อมต่อได้แล้ว ให้เข้าที่เบราเซอร์ เพื่อ Log in หน้าเพจ Admin เพื่อตั้งค่าต่างๆ ตามต้องการ  ( ในที่นี้คือการเปลี่ยนชื่อ และรหัส )   1. เลือก   “Super4GwiFi” จากนั้นใส่ รหัส dtacsuper4g มีการเชื่อมต่อ Super4GWIFI เรียบร้อยแล้ว 2 จากนั้นเข้าหน้าเว็บพิมพ์ http://192.168.225.1 ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบน Browser, Chrome ที่คอมพิวเตอร์ , แท็บเล็ต , มือถือ ใส่ User : admin ( ด้านบน ) ใส่ Password : admin ( ด้านล่าง ) จากนั้นกดเครื่องหมายลูกศรด้านล่าง 3เมื่อเข้าสู่หน้าจอเว็บแอทมิน  เลือกเมนู “ ตั้งค่าเพิ่มเติม ” 4. เลือกเมนู “ การเชื่อมต่อไร้สาย ” 5.  ตรง SSID คือชื่อของ Pocket WiFi ซึ่งค่าที่มาจากโรงงานคือ “Super4GwiFi” สามารถเปลี่ยนได้เลยตามที่ต้องการ จากนั้น เลือก “ รหัสความปลอดภัย ” คือรหัสของ Pocket WiFi ก็สามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการเช่นกัน เมื่อเปลียนเรียบร้อย ให้กด “ บันทึก ” 6. หลังจากเปลี่ยนชื่อและรหัส Pocket WiFi แล้ว ที่หน้าเว็บจะแสดงดังรูปที่ 2 เมื่อขึ้นดังรูปที่ 2 แล้วให้ทำการเชื่อมต่อกับ Pocket WiFi ตามชื่อและรหัสที่ตั้งใหม่ 7. เชื่อมต่อ Pocket WiFi ตามชื่อและรหัสที่ตั้งใหม่ หากจำรหัส Pocket WiFi ไม่ได้ ให้ทำการกดปุ่มเปิด- ปิด กับปุ่ม WPS พร้อมกัน จนกระทั่งไฟทั้ง 3 ดวงที่ตัวเครื่องขึ้นสีเขียวและกระพริบพร้อมกัน เครื่อง Pocket WiFi ก็จะถูกตั้งค่าโรงงานแล้วชื่อ Pocket WiFi กับ Password ก็จะถูกตั้งค่าเหมือนตอนที่ซื้อมาในครั้งแรก  
ดูบทความเต็ม