ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม: FAQ จะขอเปิดบริการ Multi Sim ต้องทำอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร   คำตอบ - ลูกค้าสามารถติดต่อขอทำ Multi SIM ได้ที่ศูนย์บริการดีแทค - โดยเบอร์หลักจะต้องเป็นเบอร์รายเดือนที่มีแพคเกจ dtac internet แบบใช้งานไม่จำกัด (ยกเว้นแพคเกจ Go No Limit ที่ไม่ร่วมบริการ) - จะมีค่าบริการขอออกซิม 69 บาท/ซิม(รวม VAT) - สามารถขอออกซิมเสริมได้สูงสุด 4 SIM Card โดยจะมีอัตราค่าบริการรายเดือนเพิ่มเติมจากแพคเกจหลักดังต่อไปนี้ จำนวนซิม 2 ซิม (รวมซิมหลัก) ราคาปกติ 250 บาท ลด 50% เหลือ 125 บาท พิเศษ รับฟรี internet 1 GB จำนวนซิม 3 ซิม (รวมซิมหลัก) ราคาปกติ 550 บาท ลด 50% เหลือ 275 บาท พิเศษ รับฟรี internet 2 GB จำนวนซิม 4 ซิม (รวมซิมหลัก) ราคาปกติ 850 บาท ลด 50% เหลือ 425 บาท พิเศษ รับฟรี internet 3 GB จำนวนซิม 5 ซิม (รวมซิมหลัก) ราคาปกติ 1,150 บาท ลด 50% เหลือ 575 บาท พิเศษ รับฟรี internet 4 GB - รายการส่งเสริมการขาย Multi SIM ลดราคา 50% และฟรี internet 1 GB/1ซิม ถึง 31 ธันวาคม 2560 หมายเหตุ สำหรับแพคเกจเต็ม Max จะไม่เสียค่าบริการรายเดือนแต่หากมีการใช้เน็ตเกินแพคเกจ จะต้องเสียค่าบริการอินเตอร์เน็ตสูงสุดที่ 1500บาท/เดือน(Monthly Max)   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   Multi SIM : ถ้าต้องการเปิด Multi SIM เพื่อมาใช้กับ tablet ทำอย่างไร Multi Sim : 1 เบอร์โทรศัพท์ สามารถทำ Multi Sim ได้กี่ Sim    
ดูบทความเต็ม