ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม ซิมหาย ต้องทำอย่างไร? ตอบ แนะนำติดต่อ @dtac_Callcenter  เพื่อขอระงับซิมการ์ด   โดยเจ้าหน้าที่ Call center จะมีการตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ ก่อนรับดำเนินการระงับ แนะนำติดต่อ ออกซิมการ์ดใหม่เบอร์เดิม โดยช่องทางการติดต่อ >>> สำนักงานบริการ หรือ ร้าน dtac c​enter​   ตรวจสอบสาขาศูนย์บริการดีแทคได้เพิ่มเติมที่ http://www.dtac.co.th/help/store-locations.html เบอร์ดีแทครายเดือน เอกสารที่ต้องใช้ขอออกซิมการ์ด - กรณีผู้จดทะเบียน มาดำเนินการด้วยตนเอง       - บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียน - กรณีมอบอำนาจ       -   บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง       -  บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ   ( ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)       -  หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง​​​       -  ใบบันทึกประจำวัน(ผู้แจ้งความต้องเป็น ผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)   เบอร์ดีแทคเติมเงิน  เอกสารที่ต้องใช้ขอออกซิมการ์ด - กรณีเจ้าของ มาดำเนินการด้วยตนเอง       - บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียน - กรณีมอบอำนาจ       -   บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง       -  บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ   ( ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)       -  หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง​​​       -  ใบบันทึกประจำวัน (ผู้แจ้งความต้องเป็น ผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)   กรณีลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ผู้ติดต่อต้องมีใบบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง   ค่าธรรมเนียมการออกซิมการ์ดใหม่ ทั้งระบบจดทะเบียนรายเดือน และ ระบบเติมเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม    
ดูบทความเต็ม