ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม: FAQ จะขอเปิดบริการ Multi Sim ต้องทำอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร   คำตอบ - ลูกค้าสามารถติดต่อขอทำ Multi SIM ได้ที่ศูนย์บริการดีแทค - โดยเบอร์หลักจะต้องเป็นเบอร์รายเดือนที่มีแพคเกจ dtac internet แบบใช้งานไม่จำกัด (ยกเว้นแพคเกจ Go No Limit ที่ไม่ร่วมบริการ) - จะมีค่าบริการขอออกซิม 69 บาท/ซิม(รวม VAT) - สามารถขอออกซิมเสริมได้สูงสุด 4 SIM Card โดยจะมีอัตราค่าบริการรายเดือนเพิ่มเติมจากแพคเกจหลักดังต่อไปนี้ จำนวนซิม 2 ซิม (รวมซิมหลัก) ราคาปกติ 250 บาท ลด 50% เหลือ 125 บาท พิเศษ รับฟรี internet 1 GB จำนวนซิม 3 ซิม (รวมซิมหลัก) ราคาปกติ 550 บาท ลด 50% เหลือ 275 บาท พิเศษ รับฟรี internet 2 GB จำนวนซิม 4 ซิม (รวมซิมหลัก) ราคาปกติ 850 บาท ลด 50% เหลือ 425 บาท พิเศษ รับฟรี internet 3 GB จำนวนซิม 5 ซิม (รวมซิมหลัก) ราคาปกติ 1,150 บาท ลด 50% เหลือ 575 บาท พิเศษ รับฟรี internet 4 GB - รายการส่งเสริมการขาย Multi SIM ลดราคา 50% และฟรี internet 1 GB/1ซิม ถึง 31 ธันวาคม 2560 หมายเหตุ สำหรับแพคเกจเต็ม Max จะไม่เสียค่าบริการรายเดือนแต่หากมีการใช้เน็ตเกินแพคเกจ จะต้องเสียค่าบริการอินเตอร์เน็ตสูงสุดที่ 1500บาท/เดือน(Monthly Max)   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   Multi SIM : ถ้าต้องการเปิด Multi SIM เพื่อมาใช้กับ tablet ทำอย่างไร Multi Sim : 1 เบอร์โทรศัพท์ สามารถทำ Multi Sim ได้กี่ Sim    
ดูบทความเต็ม
คำถาม ซิมการ์ดโดนยกเลิก สามารถขอเปิดซิมใหม่เบอร์เดิมได้อย่างไร ? ตอบ กรณีที่ทำการตรวจสอบซิมที่โดนยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ทำการเติมเงินแล้วว่า ซิมนั้นยังไม่ได้ถูกนำไปผลิตใหม่ สามารถขอเบอร์นั้นกลับมาได้โดย -ขอดำเนินการได้ที่ สำนักงานบริการ หรือ dtac center COCO   กรณีบุคคลธรรมดาไม่มีซิมการ์ดเดิม 1.ผู้จดทะเบียน มาดำเนินการด้วยตนเอง เอกสารที่ต้องใช้ บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียน 2. มอบอำนาจ :สามารถมอบอำนาจกระทำการแทนได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเครือญาติหรือบุคคลผู้มีนามสกุลเดียวกัน เอกสารที่ต้องใช้      - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง      - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ (ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)      - หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง      - ใบบันทึกประจำวัน หมายเหตุ : -หากไม่มี Sim Card ต้องมีใบบันทึกประจำวัน (ผู้แจ้งความต้องเป็น ผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)   กรณีบุคคลธรรมดามีซิมการ์ดเดิมไปติดต่อ 1.ผู้จดทะเบียน มาดำเนินการด้วยตนเอง เอกสารที่ต้องใช้ บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียน Sim Card ที่สมบูรณ์ เห็นเลขที่ Sim ชัดเจน (ใช้กรอบ Sim ไม่ได้) 2.มอบอำนาจ :สามารถมอบอำนาจกระทำการแทนได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเครือญาติหรือบุคคลผู้มีนามสกุลเดียวกัน เอกสารที่ต้องใช้      - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง      - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ (ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)      - หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง      - ใบบันทึกประจำวัน       หรือถ้าหากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน สามารถส่งปัญหาได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback  update : 10-12-2016
ดูบทความเต็ม