คำถาม

รู้หมือไร่?...ซิมการ์ดไม่จำเป็นต้องเสียบกับโทรศัพท์มือถือเสมอไป

ตอบ

"เมื่อก่อนจะมีเพียงโทรศัพท์มือถือเท่านั้นที่สามารถใช้ซิมการ์ดได้" 

แต่...

แต่เดี๋ยวก่อน...
ปัจจุบันซิมการ์ดสามารถใช้เสียบเข้ากับแอร์การ์ด เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน GPRS หรือ 3G ผ่านพอร์ทยูเอสบีได้แล้วนะ
บางรุ่นก็เอาไว้ใช้ต่ออินเตอร์เตอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว บางรุ่นก็มีชุดหูฟังไว้เสียบกับแอร์การ์ดเพื่อใช้โทรศัพท์ได้ด้วย

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎06-05-2016 03:07
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แท็ก (1)