ลูกค้าสามารถมี SIM เสริมได้สูงสุด 4 SIM (ไม่รวม SIM หลัก) โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดียวกันค่ะ

ทั้งนี้ SIM เสริมจะสามารถใช้บริการ internet ได้เท่านั้นนะคะ จะไม่สามารถโทรออกได้ เบอร์หลักเท่านั้นที่จะ
สามารถโทรออกได้ค่ะ 

 

FAQ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎03-11-2017 02:24
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง