คำถาม

เมื่อลูกค้าเริ่มใช้งานซิม dtac Network ใหม่ (ที่ไม่ใช่การโอนย้ายข้อมูลจาก dtac มายัง dtac Network) จำเป็นต้องดำเนินการตั้งค่าเครื่องหรือไม่?

ตอบ

การเปิดใช้งานซิม dtac Network ใหม่ จำเป็นต้องตั้งค่าเครื่องเพื่อการใช้งาน internet/MMS ตามประเภทอุปกรณ์เช่นเดียวกับการโอนย้ายข้อมูลจาก dtac มายัง dtac Network

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 01:35
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง