คำถาม

สำหรับเครื่องที่มีการใช้งาน 2 SIM ต้องทำการตั้งค่าเครื่องอย่างไร?

ตอบ

ต้องทำการตั้งค่าเครื่อง (APN Setting) ทั้ง 2 SIM จึงจะสามารถใช้งาน Internet/MMS ได้ทั้ง 2 SIM

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎22-09-2014 12:36
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง