คำถาม

รหัส mmi ไม่ถูกต้อง

ตอบ

สำหรับปัญหาดังกล่าว เกิดจาก ERROR MMI เป็น error ที่ตัวเครื่อง ไม่สามารถส่ง ussd หรือการเช็คยอด

ผ่านระบบอัตโนมัติด่วนพิเศษออกมาจากเครื่องได้ในขณะนั้น แนะนำให้ปิดเครื่องแล้วลองทำรายการเรื่อยๆ ค่ะ

ก็จะสามารถใช้งานได้ หรือหากยังไม่ได้ ต้อง update software กับทางศูนย์ของเครื่อง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎17-03-2016 02:35
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แท็ก (1)