คำถาม

ปัญหา ATM SIM ภาษาไทยใช้งานไม่ได้บน iPhone 4S จะยังพบปัญหานี้อยู่หรือไม่ใน iOS 6?

ตอบ

ปัญหานี้ได้ถูกแก้ไขใน iOS 6 เรียบร้อยแล้ว

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 09:06
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง