คำถาม

ซิมหาย ต้องทำอย่างไร?

ตอบ

  1. แนะนำติดต่อ @dtac_Callcenter เพื่อขอระงับซิมการ์ด  โดยเจ้าหน้าที่ Call center จะมีการตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ ก่อนรับดำเนินการระงับ
  2. แนะนำติดต่อ ออกซิมการ์ดใหม่เบอร์เดิม โดยช่องทางการติดต่อ >>>สำนักงานบริการ หรือ ร้าน dtac c​enter​  ตรวจสอบสาขาศูนย์บริการดีแทคได้เพิ่มเติมที่
    http://www.dtac.co.th/help/store-locations.html

เบอร์ดีแทครายเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ขอออกซิมการ์ด

-กรณีผู้จดทะเบียน มาดำเนินการด้วยตนเอง

      -บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียน

-กรณีมอบอำนาจ

      -  บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง

      -  บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ  (ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)

      -  หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง​​​

      -  ใบบันทึกประจำวัน(ผู้แจ้งความต้องเป็น ผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)

 

เบอร์ดีแทคเติมเงิน 

เอกสารที่ต้องใช้ขอออกซิมการ์ด

-กรณีเจ้าของ มาดำเนินการด้วยตนเอง

      -บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียน

-กรณีมอบอำนาจ

      -  บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง

      -  บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ  (ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)

      -  หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง​​​

      -  ใบบันทึกประจำวัน (ผู้แจ้งความต้องเป็น ผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)

 

กรณีลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ผู้ติดต่อต้องมีใบบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

 

ค่าธรรมเนียมการออกซิมการ์ดใหม่ ทั้งระบบจดทะเบียนรายเดือน และ ระบบเติมเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎30-05-2017 09:29
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แท็ก (1)