คำถาม

การใช้งานซิมเสริมจำเป็นต้องมีการตั้งค่าเครื่องหรือไม่?

ตอบ

การใช้งานซิมเสริมหลังจากโอนย้ายข้อมูลมายัง TriNet จำเป็นต้องตั้งค่าเครื่องเพื่อการใช้งาน internet/MMS ตามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎22-09-2014 07:20
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง