คำถาม

การเปลี่ยนรหัสผ่าน dtac super4G Pocket WiFi ทำได้อย่างไร ?

 

ตอบ

ก่อนเข้าไปใช้งานก็ให้ต่อ WiFi ก่อน ซึ่งเมื่อเราเปิดเครื่องมาก็จะพบว่ามี WiFi ที่ชื่อ Super4GWiFi ตามภาพมาให้เชื่อมต่อ ให้ใส่ password: dtacsuper4g เข้าไปก่อน หลังจากนั้นพอเชื่อมต่อได้แล้ว ให้เข้าที่เบราเซอร์ เพื่อ Log in หน้าเพจ Admin เพื่อตั้งค่าต่างๆ ตามต้องการ 

(ในที่นี้คือการเปลี่ยนชื่อ และรหัส)

 

1.เลือก  “Super4GwiFi” จากนั้นใส่ รหัส dtacsuper4gมีการเชื่อมต่อ Super4GWIFI เรียบร้อยแล้ว

01.jpg
02.jpg

2 จากนั้นเข้าหน้าเว็บพิมพ์ http://192.168.225.1

ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบน Browser, Chrome ที่คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, มือถือ

ใส่ User : admin (ด้านบน)

ใส่ Password : admin (ด้านล่าง)

จากนั้นกดเครื่องหมายลูกศรด้านล่าง
03.jpg

3เมื่อเข้าสู่หน้าจอเว็บแอทมิน เลือกเมนู “ตั้งค่าเพิ่มเติม
04.png

4. เลือกเมนู “การเชื่อมต่อไร้สาย
05.png

5. 
ตรง SSID คือชื่อของ Pocket WiFi ซึ่งค่าที่มาจากโรงงานคือ “Super4GwiFi” สามารถเปลี่ยนได้เลยตามที่ต้องการ

จากนั้น เลือก “รหัสความปลอดภัย คือรหัสของ Pocket WiFi ก็สามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการเช่นกัน เมื่อเปลียนเรียบร้อย
ให้กด
บันทึก

06.png

6. หลังจากเปลี่ยนชื่อและรหัส Pocket WiFi แล้ว ที่หน้าเว็บจะแสดงดังรูปที่ 2 เมื่อขึ้นดังรูปที่ 2
แล้วให้ทำการเชื่อมต่อกับ Pocket WiFi ตามชื่อและรหัสที่ตั้งใหม่
07.png
08.jpg

7. เชื่อมต่อ Pocket WiFi ตามชื่อและรหัสที่ตั้งใหม่ หากจำรหัส Pocket WiFi ไม่ได้

ให้ทำการกดปุ่มเปิด-ปิด กับปุ่ม WPS พร้อมกัน จนกระทั่งไฟทั้ง 3 ดวงที่ตัวเครื่องขึ้นสีเขียวและกระพริบพร้อมกัน
เครื่อง
Pocket WiFi ก็จะถูกตั้งค่าโรงงานแล้วชื่อ Pocket WiFi กับ Password ก็จะถูกตั้งค่าเหมือนตอนที่ซื้อมาในครั้งแรก
09.jpg
10.jpg

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎16-11-2016 04:27
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง