คำถาม

กรณีซื้อซิมเบอร์ใหม่จากดีแทควันนี้ จะได้รับซิมใหม่ที่รองรับการใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network หรือไม่?

ตอบ

ซิมที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเป็นซิมที่รองรับการใช้งานบริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network ทั้งนี้ลูกค้าต้องแจ้งลงทะเบียนขอใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network ตามช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ เมื่อระบบพร้อมใช้งาน ลูกค้าเพียงปิดและเปิดเครื่องอีกครั้ง ก็จะสามารถใช้งานบนโครงข่ายใหม่ได้ทันที

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 11:52
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง