ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
ดีแทคเท่านั้น ที่รองรับการใช้งานได้ดีขึ้น 3 เท่า ด้วย Massive MIMO
ดูบทความเต็ม
การรับส่งแบบ Massive MIMO ช่วยเพิ่มความสามารถ ในการดาวน์โหลดและอัปโหลดได้มากขึ้น
ดูบทความเต็ม