ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
เทศกาลมหาเฮง ซื้อ 2 แพ็กเกจ เอาเศษเหลือจากทั้งสองแพ็กเกจมารวมกันได้มั้ย   ไม่สามารถทำได้ค่ะ    การคำนวณสิทธิ์เป็นการคำนวณมูลค่าภายในโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมนั้นๆ และมูลค่าส่วนเกินในโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมจะไม่สามารถนำมาคิดรวมกับการซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมในครั้งต่อไปได้ค่ะ   คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  
ดูบทความเต็ม
เทศกาลมหาเฮง เทศกาลมหาเฮง เป็นแคมเปญจับรางวัลลุ้นโชคของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5,000,000 บาท เพื่อขอบคุณลูกค้าและเป็นของขวัญที่มอบให้ลูกค้าในช่วงเทศกาลสิ้นปีไปจนถึงปีใหม่ค่ะ   โดยเมื่อลูกค้าซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริม ทุกๆ 30 บาท ลูกค้าจะได้สิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะ โดยลูกค้าจะได้ SMS confirm สิทธิ์หลังจากสมัครโปรเสริม ยิ่งสมัครโปรเสริมเยอะยิ่งได้สิทธิ์เพิ่มขึ้นค่ะ   คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก    FAQ ที่เกี่ยวข้อง เทศกาลมหาเฮง นับสิทธิ์ลุ้นโชคอย่างไร เทศกาลมหาเฮง ซื้อ 2 แพ็กเกจ เอาเศษเหลือจากทั้งสองแพ็กเกจมารวมกันได้มั้ย เทศมหาเฮง มีของรางวัลอะไรบ้าง ร่วมกิจกรรมเทศกาลมหาเฮง สามารถได้มากกว่า 1 รางวัลหรือไม่ อยากได้สิทธิ์ x2 กิจกรรมเทศกาลมหาเฮง ต้องทำอย่างไร จับรางวัลและประกาศรางวัล เทศกาลมหาเฮง เมื่อไหร่ เทศกาลมหาเฮง ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางใด การรับรางวัล เทศกาลมหาเฮง
ดูบทความเต็ม
 การรับรางวัล เทศกาลมหาเฮง   1. กรณีของรางวัลสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทพร้อมจี้มงคล หรือ Voucher Big C มูลค่า 40,000 บาท บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์ตามระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อนัดหมายกันกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้ผู้โชคดีเข้ามารับของรางวัลที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยผู้โชคดีต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) หรือหนังสือเดินทาง (Passport) อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมด้วยซิม DTAC ที่แสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับของรางวัล เพื่อแสดงตนขอรับของรางวัล หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้หรือผู้โชคดีไม่ประสงค์ขอรับของรางวัล ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัล ทางบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป 2. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลนั้นเอง 3. กรณีของรางวัล ฟรีอินเตอร์เน็ต 12 เดือน บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มอินเตอร์เน็ตแพ็กเกจ เข้าสู่ระบบไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีนั้นโดยอัตโนมัติ โดยผู้โชคดีจะได้รับข้อความ SMS เพื่อเป็นการยืนยันการได้รับของรางวัล ภายใน 1 สัปดาห์นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 4. รางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้โชคดีมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ 7. พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัทฯ, บริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการ, บริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ 8. หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นลูกค้าดีแทค ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน และมีมีสถานภาพ active ในวันที่มารับของรางวัล 9. หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับของรางวัลจะต้องมีสถานภาพ active ในวันที่มารับของรางวัล 10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 11.  ผู้โชคดีหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ สามารถรับรางวัลได้ 1 รางวัลตลอดรายการ   คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  
ดูบทความเต็ม
เทศกาลมหาเฮง ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางใด   http://dtac.co.th/s/mhh หรือ http://www.dtac.co.th/camp/mahaheng.html   คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  
ดูบทความเต็ม
 จับรางวัลและประกาศรางวัล เทศกาลมหาเฮง เมื่อไหร่   จับรางวัลและประกาศรางวัล คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่    
ดูบทความเต็ม
 อยากได้สิทธิ์ x2 กิจกรรมเทศกาลมหาเฮง ต้องทำอย่างไร   เพียงสมัครแพ็กเกจที่ร่วมรายการสิทธิ์ลุ้นโชคเทศกาลมหาเฮง x2 ก็รับสิทธิ์ลุ้นโชคเพิ่มอีก 1 เท่า แพ็คเกจที่ร่วมรายการได้แก่   แพ็กเกจสิทธิ์ x2 สำหรับลูกค้าเติมเงิน แพ็กเกจเน็ตโนลิมิต อินเตอร์เน็ต จำนวนวัน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สิทธิ์ 4Mbps 7 วัน 160.5 10 4Mbps 30 วัน 535 36 10Mbps 7 วัน 212.93 14 10Mbps 30 วัน 695.5 46   แพ็กเกจโกโนลิมิต อินเตอร์เน็ต จำนวนวัน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สิทธิ์ 1Mbps 7day 127.33 8 1Mbps 30 day 480.43 32 4Mbps 7day 180.83 12 4Mbps 30 day 694.43 46 10Mbps 7day 266.43 18   สิทธิ์ x2 สำหรับลูกค้ารายเดือนที่ซื้อโปรเสริมดังต่อไปนี้ อินเตอร์เน็ต จำนวนวัน ราคา สิทธิ์ 35 GB 15d 299 20 20GB 15d 199 12 10GB 90d 99 6 30GB 90d 199 12 60GB 90d 299 20 12GB 7d 99 6 16GB 7d 149 8    คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  
ดูบทความเต็ม
ร่วมกิจกรรมมหาเฮง สามารถได้มากกว่า 1 รางวัลหรือไม่   ผู้โชคดีหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล เท่านั้นตลอดรายการ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  
ดูบทความเต็ม
เทศมหาเฮง มีของรางวัลอะไรบ้าง   1. รางวัลสร้อยคอทองคำพร้อมจี้ มงคลหนัก 1 บาท จำนวน 70 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,380 บาท 2. รางวัลบัตรกำนัล Big C มูลค่า 40,000 บาท จำนวน 19 รางวัล 3. รางวัลฟรีอินเตอร์เน็ต 12 เดือน โดยลูกค้าเติมเงินจะได้รับ อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4 Mbps 365 วัน ลูกค้ารายเดือนจะได้รับ เน็ตฟรี 15GB 12 รอบบิล รวมจำนวน 500 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท   คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่    
ดูบทความเต็ม
ลูกค้าดีแทค ที่ซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมสำหรับใช้ภายในประเทศ (ไม่รวม IDD, IR, CPA) ที่มีมูลค่า 30 บาท ขึ้นไป (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับสิทธ์ในการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ มูลค่าทุก 30 บาท รายละเอียดการคำนวณตามตารางด้านล่าง   ตัวอย่างการคำนวณสิทธิ์ โปรเสริม 30-59 บาท รับ 1 สิทธิ์ โปรเสริม 60-89 บาท รับ 2 สิทธิ์ โปรเสริม 90-119บาท รับ 3 สิทธิ์ โปรเสริม 120-149 บาท รับ 4 สิทธิ์   ***หมายเหตุ 1. การคำนวณสิทธิ์เป็นการคำนวณมูลค่าภายในโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมนั้นๆ และมูลค่าส่วนเกินในโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมจะไม่สามารถนำมาคิดรวมกับการซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมในครั้งต่อไปได้ ยกตัวอย่าง ในการซื้อโปรเสริม 1 ครั้ง เศษที่เหลือจะถูดปัดทิ้งค่ะ และในการซื้อโปรเสริมแต่ละครั้ง ไม่สามารถนำเศษที่เหลือของการซื้อแต่ละครั้งมารวมกันได้ เช่นถ้าวันนึงลูกค้าซื้อ โปรเสริม 39 (เหลือเศษ 9) บาท และซื้ออีกโปร 59 (เหลือเศษ 29) จะได้ 2 สิทธิ์ ไม่สามารถเอาเศษ (9+29) มาบวกกันเป็น 3 สิทธิ์ได้ค่ะ 2. โปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ โปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมสำหรับใช้ในต่างประเทศ หรือ การซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมสำหรับใช้ Wifi   คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
ดูบทความเต็ม