ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
ไม่สามารถรับได้ เนื่องจากรัฐบาลและกสทช.เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขให้ลูกค้ารับสิทธิ์ได้เพียง 1 บัตรประชาชน 1 สิทธิ์ในเครือข่ายเดียวกันเท่านั้น แต่หากมีหมายเลขเครือข่ายอื่นก็สามารถรับสิทธิ์จากเครือข่ายอื่นได้
ดูบทความเต็ม
กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ คือ ลูกค้าระบบรายเดือน และเติมเงินที่เปิดใช้งานหมายเลขภายในวันที่ 31 มี.ค.63 จดทะเบียนด้วยบัตรประชาชน, มีสัญชาติไทย และรับสิทธิ์ 1 เลขบัตรประชาชนจะได้รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เครือข่าย
ดูบทความเต็ม