ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
เงื่อนไขการได้รับ “ฟรีเน็ต 1GB สำหรับผู้ใช้งาน ดีแทค แอป ครั้งแรก” เป็นอย่างไร     ต้องเป็น ลูกค้าที่เข้าใช้งานดีแทค แอป เป็นครั้งแรก   ระหว่าง 13   เมษายน  2563 – 30   มิถุนายน  2563   เท่านั้น   เงื่อนไขและข้อกำหนด: สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคแบบรายเดือนและเติมเงินที่ยังไม่เคยใช้งาน ดีแทค แอป มาก่อน ลูกค้าต้องเปิดใช้งาน ดีแทค แอป เป็นครั้งแรก ในช่วงระยะเวลาโครงการ  ระยะเวลารับสิทธิ์ 13  เมษายน  2563 - 30  มิถุนายน  2563  เท่านั้น รับสิทธิ์ได้ 1  ครั้ง / เลขหมาย ตลอดรายการ อินเทอร์เน็ต 1 GB   สามารถใช้ได้ภายใน  30  วัน หลังจากลูกค้ายืนยันรับสิทธิ์อินเทอร์เน็ต บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า   เข้าดีแทคแอป  คลิกเลย
ดูบทความเต็ม
หากเป็นลูกค้าที่เคยเข้าใช้งาน ดีแทค แอป มาก่อนหน้านี้ แม้จะอัพเดตเวอร์ชั่นของดีแทค แอป ก็ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
ดูบทความเต็ม