ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
หลังจากได้รับวัคซีน ทุกท่านจะต้องไปที่บริเวณจุดพักรอ เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที
ดูบทความเต็ม
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กับดีแทค ต้องเตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด 19?    วันที่ไปฉีดวัคซีนต้องนำสิ่งเหลานี้ไปด้วย   1. นำหลักฐานการลงทะเบียน QR code สามารถนำภาพที่แคปเจอร์มาแทนได้    2. พร้อมบัตรประชาชน   นำเอกสารมาด้วย ในวันนัดฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ (สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กทม.) ตามวัน-เวลาที่กำหนดไว้   โดยไปที่ประตูทางเข้าหมายเลข 3 และสามารถนำรถมาจอดในที่จอดรถได้ โดยภายในจะมีรถเมล์เล็กรับส่งระหว่างจุดฉีดวัคซีนไปยังลานจอดรถ  
ดูบทความเต็ม
  ทางดีแทค จะไม่สามารถทราบยี่ห้อของวัคซีน
ดูบทความเต็ม
ลูกค้าดีแทคทุกคน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ดูบทความเต็ม
ลูกค้าดีแทค สามารถลงทะเบียนให้กับคนในครอบครัวได้อีก 2 สิทธิ์
ดูบทความเต็ม
สถานที่ที่ทางรัฐบาลจัดให้สำหรับผู้ใช้บริการโทรคมนาคม คือ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ (สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กทม.)
ดูบทความเต็ม
สถานที่ที่ทางรัฐบาลจัดให้สำหรับผู้ใช้บริการโทรคมนาคม คือ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ (สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กทม.)
ดูบทความเต็ม
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กับดีแทค เอกสารที่ได้รับหลังการฉีดวัคซีนคืออะไร รวมถึงการนัดรับวัคซีนในเข็มต่อไปหรือไม่?  ทุกท่านจะได้รับใบรายละเอียดการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ สำหรับการฉีดเข็มสองจะถูกนัดเเละจัดการโดยส่วนกลาง ทาง dtac ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในการนัดหมายการฉีดเข็มสอง
ดูบทความเต็ม
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กับดีแทค ลูกค้าที่เดินทางไปสถานีบางซื่อ โซนไหน หรือประตูไหน จุดสังเกตุ คือ อะไร มีที่จอดรถหรือไม่?   สำหรับลูกค้าดีแทค สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ประตูทางเข้าหมายเลข 3 และสามารถนำรถมาจอดในที่จอดรถได้ โดยภายในจะมีรถเมล์เล็กรับส่งระหว่างจุดฉีดวัคซีนไปยังลานจอดรถ  
ดูบทความเต็ม
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กับดีแทค เมื่อทำการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เรียบร้อยแล้ว จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เมื่อไหร่ และจะรู้ได้อย่างไร การฉีดเข็มสองจะถูกนัดเเละจัดการโดยส่วนกลางทาง dtac ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในการนัดหมายการฉีดเข็มสอง  
ดูบทความเต็ม
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กับดีแทค หากมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือ side effect หลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ต้องทำอย่างไร สามารถติดต่อใครได้   แนะนำให้ไปพบหมอ ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และแจ้งรายละเอียดของวัคซีนที่ได้รับ ได้แก่ ชนิดของวัคซีน, วันและเวลาที่ได้รับ ให้หมอทราบ เพื่อวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว  
ดูบทความเต็ม
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กับดีแทค สามารถปฏิเสธการฉีดได้หรือไม่ ถ้าไม่ใช่วัคซีนที่ต้องการ   สามารถทำได้  
ดูบทความเต็ม
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กับดีแทค วัคซีนที่ได้รับในครั้งนี้ ยี่ห้ออะไร??     ทางดีแทค จะไม่สามารถทราบยี่ห้อของวัคซีน การจัดสรรโควต้าวัคซีนที่ให้บริการในครั้งนี้จะดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ  
ดูบทความเต็ม
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กับดีแทค รายชื่อเมื่อส่งแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ได้หรือไม่   ไม่สามารถทำได้  
ดูบทความเต็ม