ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กับดีแทค ต้องเตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด 19?    วันที่ไปฉีดวัคซีนต้องนำสิ่งเหลานี้ไปด้วย   1. นำหลักฐานการลงทะเบียน QR code สามารถนำภาพที่แคปเจอร์มาแทนได้    2. พร้อมบัตรประชาชน   นำเอกสารมาด้วย ในวันนัดฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ (สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กทม.) ตามวัน-เวลาที่กำหนดไว้   โดยไปที่ประตูทางเข้าหมายเลข 3 และสามารถนำรถมาจอดในที่จอดรถได้ โดยภายในจะมีรถเมล์เล็กรับส่งระหว่างจุดฉีดวัคซีนไปยังลานจอดรถ  
ดูบทความเต็ม