ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
สมัยนี้การเปิด Bluetooth ทิ้งไว้ไม่ได้มีข้อเสียแค่การเปลืองแบตเตอรี ยังมีโปรแกรม hack Bluetooth ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในเครื่องเราได้มากมาย
ดูบทความเต็ม