dtac 5G แบ่งสัดส่วนการให้บริการบน 4G และ 5G อย่างไร

 

 

ดีแทคได้นำระบบเทคโนโลยีล่าสุดมาให้บริการ ซึ่งสามารถปรับสัดส่วนอัตโนมัติตามความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่

เพื่อให้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น ดีแทคไม่หยุดพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อลูกค้า

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎01-09-2021 09:35
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง