dtac 5G ความแรงของคลื่นมีผลต่อสมองไหม

 

ดีแทค ให้บริการคลื่นมือถือ 5G เป็นไปตามมาตรฐานสากลและอยู่ในความดูแลของ กสทช ซึ่งไม่ส่งผลต่อสุขภาพใดๆ และ องค์การอนามัยโลกได้เคยทำหนังสือแจ้ง กสทช ยืนยันผลการศึกษาคลื่นมือถือจากเสาสัญญาณไม่กระทบต่อสุขภาพด้วย

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง