คำถาม: เมื่อเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือน เงินที่เติมไว้ก่อนหน้านี้ จะสามารถขอคืนได้ไหม

 

คำตอบ: ยอดเงินคงเหลือในระบบเติมเงินเดิน ไม่สามารถขอคืนได้

            แต่ยอดเงินดังกล่าว จะถูกนำไปเป็นส่วนลดสำหรับค่าใช้บริการ ในรอบบิลแรกของระบบรายเดือน

 

 

 

FAQ ที่เกี่ยวข้อง

- เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินทำอย่างไร

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎03-11-2017 11:27
อัพเดตแล้วโดย: