ดูรายชื่อผู้ชนะด้านล่างค่ะ 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

เพียงร่วมกิจกรรม "รู้หรือไม่...ดีแทคแอป" ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง 1,000 รางวัล

Dtac_Community_SF_Mar2019-Facebook ads.jpgกิจกรรม "รู้หรือไม่...ดีแทคแอป"

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :  19  มี.ค. 62 (เริ่มในเวลา 17.00)  - 31 มี.ค. 62 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.) 

 

วันประกาศรายชื่อผู้ชนะ :   12 เม.ย. 62 (เวลา 17.00 น.)

**หมายเหตุ: ผู้ชนะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 19 เม.ย. 62  เวลา 17.00 น. โดยจะมีการประกาศที่หน้าเว็บ dtac community หากผู้ชนะไม่มีการตอบกลับในเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ชนะสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล, กรณีผู้ชนะไม่ได้ verify เบอร์โทรศัพท์ดีแทค เราขอตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที   

 

วิธีร่วมกิจกรรม  :

ร่วมกิจกรรมง่ายๆ ดังนี้

 

อ่าน 3 ข้อ รู้หรือไม่...ดีแทคแอป แล้วตอบคำถามง่าย  คลิกเพื่อตอบคำถาม

Slide4.JPG

 1. รู้หรือไม่ ดีแทคแอป (ระบบเติมเงิน) มี 3 ภาษา ไทย /  อังกฤษ / พม่า คลิกเข้าดีแทคแอป

 

Slide5.JPG

 

2.  รู้หรือไม่ ดีแทคแอป ดูการใช้งานย้อนหลังได้ คลิกเข้าดีแทคแอป

ระบบเติมเงิน : เช็กยอดใช้งานทั้งหมดและประวัติการเติมเงินย้อนหลัง 60 วัน

ระบบรายเดือน : เช็กยอดการใช้งานปัจจุบัน – ย้อนหลัง 3 เดือน

 

Slide6.JPG

 

3.รู้หรือไม่ ดีแทคแอป (ระบบรายเดือน) จ่ายค่าบริการอัตโนมัติได้ คลิกเข้าดีแทคแอป

 

Slide7.JPG

 

ตอบคำถาม จำนวน 3 ข้อให้ถูกต้อง 

 

- ตอบคำถามได้วันละ 1 ครั้งต่อ 1 User เท่านั้น

 

รางวัลที่จะได้รับ 

 

1 - 1,000 ท่านแรก  ที่ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 3 ข้อก่อน  :  
จะได้ตั๋วหนัง SF ฟรี 1 ที่นั่ง ท่านละ 1 สิทธิ์ (รับรางวัลทางดีแทคแอป)
  
**หมายเหตุ :
- 1 user ร่วมกิจกรรมได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น

- 1 User / 1 เบอร์ดีแทค สามารถรับรางวัลได้แค่ 1 สิทธิ์  เท่านั้น

- การรับรางวัล SF ผ่านดีแทคแอปเท่านั้นหลังจากวันที่ 19 เม.ย. 62 เท่านั้น 

- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ตอบคำถามให้ครบทั้ง 3 ข้อ แล้วรอฟัง ประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 12 เม.ย. 62 (เวลา 17.00 น.)

 

 

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม และรับของรางวัล :

1.ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำถูกต้องตามกติกา/เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม และโพสต์ในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
2.1 user (ชื่อผู้ใช้งาน) และ 1 เบอร์ สามารถร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้งเท่านั้น  หากพบว่ามีการใช้ user และ/หรือ เบอร์เดียวกัน จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับของรางวัล
3.กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า/ผู้ใช้บริการดีแทคเท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการดีแทค บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการได้รับของรางวัล
4.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องระบุเบอร์มือถือดีแทคที่ใช้ในเพื่อการร่วมกิจกรรมในดีแทค ออนไลน์ คอมมูนิตี้ โดยเบอร์ที่ใช้สำหรับการแสดงสิทธิ์เพื่อรับของรางวัลเมื่อจบกิจกรรมต้องมีสถานะ active และ ยังต้องเป็นลูกค้าดีแทคเท่านั้น 
5.เบอร์โทรศัพท์ที่สมาชิกใช้ในการร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นเบอร์ดีแทคที่ผ่านการตรวจสอบ (Verify) แล้ว ว่ามีสถานะเป็นลูกค้าดีแทคเท่านั้น และต้องเป็นเบอร์ที่ยังใช้งานอยู่จริงในปัจจุบัน (Active)พร้อมทั้ง Verify เบอร์ในระยะเวลาของกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเท่านั้น
6.คำชมที่ได้รับจะต้องเป็นคำชมที่ได้รับจากสมาชิกที่เป็นลูกค้าดีแทค ที่ได้ใส่เบอร์มือถือตอนลงทะเบียนสมัครสมาชิกในดีแทค ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรือเป็นเบอร์ที่ผ่านการตรวจสอบ (Verify) แล้ว ว่ามีสถานะเป็นลูกค้าดีแทค เท่านั้น และต้องเป็นเบอร์ที่ยังใช้งานอยู่จริงในปัจจุบัน (Active)
7.หากตรวจพบว่าชื่อที่จดทะเบียนของแต่ละเบอร์ เป็นชื่อเดียวกัน หรือเป็นชื่อของผู้เข้าร่วมสมัคร หรือมีที่มาเดียวกันนั้นจะไม่ถูกนับเป็นคะแนน และหากมีการตรวจสอบแล้วพบและจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลทันที
8.การมอบรางวัลจะต้องเป็นหนึ่งรางวัลต่อหนึ่งครัวเรือน หากหนึ่งครัวเรือนมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 คน และได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลเพียงรางวัลเดียว
9.บริษัทฯจะประกาศผลทาง https://community.dtac.co.th และจะติดต่อผู้ชนะทาง inbox (ข้อความส่วนตัว) ของ ดีแทค ออนไลน์ คอมมูนิตี้ เพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล หากผู้ชนะไม่มีการตอบกลับทาง inbox ภายในเวลา7วัน หลังจากวันที่ประกาศผล ถือว่าผู้ชนะสละสิทธิ์รับของรางวัล, กรณีผู้ชนะไม่ได้ verify เบอร์โทรศัพท์ดีแทค ถือว่าผู้ชนะสละสิทธิ์รับของรางวัล
10.ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์, แลก, เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดค่าบริการ และค่าสินค้าต่างๆ ได้
11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไขได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12.หากกรรมการพบว่าผู้สมัครคนใดทุจริตในการสมัคร ไม่ว่าวิธีใด จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับของรางวัล โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือก และตัดสินผู้ชนะกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎ/กติกา/เงื่อนไข ที่ระบุไว้อย่างถูกต้องเท่านั้น
13.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับ หรือปฎิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าการสมัครนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามกติการของกิจกรรม หรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯมีสิทธิในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัทได้ ซึ่งการใช้สิทธิตัดสินพิจารณาของบริษัทฯ นั้น
14.พนักงาน ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถร่วมรายการได้
15.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   
......................................................................................................................................................................
*สำคัญมาก เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์การรับของรางวัล!!
  • อย่าลืม “ยืนยันสถานะผู้ใช้บริการดีแทคด้วยเบอร์มือถือของคุณ (verify เบอร์) โดย Sign In (ลงชื่อเข้าใช้งาน) ที่ ดีแทค ออนไลน์ คอมมูนตี้ >> จากนั้น คลิกที่นี่ เพื่อกรอกเบอร์มือถือของคุณ 
  • คุณจะสามารถ กดปุ่มให้คำชม, โพสต์, หรือ ส่งข้อความ Inbox ได้ ต่อเมื่อคุณ “เป็นสมาชิก” ดีแทค ออนไลน์ คอมมูนิตี้ แล้วเท่านั้น
  • สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครได้ง่ายๆโดย คลิกที่นี่  (และอย่าลืมระบุเบอร์มือถือของคุณ เพื่อยืนยันสถานะผู้ใช้บริการดีแทค เพื่อให้คุณมีสิทธิ์รับรางวัลได้อย่างถูกต้องตามกติกา)
......................................................................................................................................................................

 

รายชื่อผู้ชนะ 

ทุกท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ ได้ที่ link นี้ >>  http://bit.ly/2GtnZnJ คลิก

ตั้งแต่วันนี้ - 26 เม.ย. 62 

 

ลำดับที่  Username
1 kng
2 Yingnokkala
3 Nooying24
4 prasitbun
5 Netchanokns
6 Apple_kati
7 giantprincess
8 Fon31apinya
9 golf_kob
10 Faii03
11 cyberbank
12 Wichat07
13 Ratima_Lim
14 Kitt_Suwa
15 DigitalFast
16 Letgofixit
17 pauy
18 Mewpitchy
19 kungzaza
20 Lertburut
21 prikgg
22 stitle
23 Pimonmart
24 bommonkichi
25 NimNiratpong
26 tanawan
27 Dream_Wa
28 ramitas
29 jamejame
30 giftfy14
31 tanatud1
32 Crystalstream
33 anniiannz
34 pimwipapinit
35 Chaiyapot
36 ddkitiphum
37 masueoh
38 chayanon007
39 RyuSei
40 Sasima
41 LuLuKyu
42 Meaw22
43 Luxcyfer
44 Cholladaw
45 Hajong
46 Pinggunner
47 Fender
48 paparaziie
49 sebe
50 Bennn666
51 procity
52 phoenix_prs
53 ISnooKii
54 PatcharananC
55 RealMN
56 ton933
57 Mattika_Mai
58 Chinoz
59 Lert123
60 TaeTanapat
61 hongey_carcare
62 Chaiwatar
63 Urochampion
64 Pornpak
65 brownbrown
66 Annabelle398
67 Tttyyyyyi
68 theicez
69 896636699
70 cookiecake
71 945499194
72 Jed_Rattikal
73 Conanaof
74 meawyada
75 Ploygalzza
76 dometa
77 Owen
78 Untraman4
79 yodsawat
80 MaMeng015
81 lkanokpidl
82 Prem7777
83 Weevyjung
84 Aei
85 museven
86 Maewland
87 chatpetch
88 Oatzil
89 Porpla13
90 Pooktsm
91 redarmygirl
92 Praewy
93 Tharikamay
94 TinnyToon
95 Nunuanna
96 Ammy3039
97 Minkalink
98 OB
99 Iampichet
100 Niing
101 ttitapa-s
102 Jeansann
103 Cartoon4046
104 bowprs
105 Heang5429
106 VARSU
107 attayaa
108 Zephyr29
109 dsupiss
110 Maan1995
111 TongThanawut
112 nholakae
113 honkyu
114 stpwws
115 Krobkaew
116 Nichayadapan
117 Psakda
118 ApSun
119 naijoekub
120 Kulanitv
121 Boontarika_T
122 Oillist
123 Sloth24
124 Mewwiepps
125 lovelyjuneka
126 Nraty1988
127 Topatch
128 Sarutarn
129 PUboss
130 Supornk
131 SorosO
132 TunkOh
133 Nuismitt
134 Wanwt
135 nutchawon
136 PKGAung
137 Chanpen9332
138 Meaw1633
139 Pattanawadee
140 Jassza
141 Waranan
142 terasaktai
143 Huakkie
144 paii57
145 Ammy55
146 Omykaew
147 THANAPORN_05
148 Pjgalzza
149 deariz
150 tc_ccwt
151 chalerm95
152 Ampampamp
153 fan_amp
154 supalai
155 sairungch
156 ammzth
157 Balljovi
158 Jinatthawat
159 ivoltzz
160 ohcecilia
161 Earn1308
162 Mgkwang
163 Mayaun
164 kannthemaster
165 Laksamee-saisin
166 Topsso
167 Natsararat
168 sandhyun
169 Pensrisunti
170 iporkun
171 Krunok
172 816122044
173 Phun21
174 bangterng
175 Gae77g
176 sinthoo
177 Supawadeekib
178 pandora
179 praves
180 PanIndhira
181 MagicianZ
182 Ohaey55
183 NongEarng
184 Saimai_25
185 pet_nok
186 econuizer
187 Tuckyna
188 pmkittttttttttt
189 Jennyjay
190 muaymai
191 Waveline
192 Meaw_mk
193 Kntchp
194 ball261
195 chonchaya22
196 Eak123
197 nooaoy11
198 Ppch28Jan
199 GEERATI_HUAWEI
200 Specialk
201 madeinthursday
202 saturn7
203 Pungo
204 Madamsornya
205 plearn1
206 kitchanut
207 Maemmo
208 Natpol52
209 MiNKiZiE
210 napakhon
211 ttexas
212 Runta
213 Ammy32
214 Chanokpol
215 pookkss
216 Anongporn
217 CherryBerry
218 pieakpoon
219 markpoon
220 ppppinppp
221 Ziri
222 talwitch
223 Mtwcakey
224 JingKo
225 niti_tor
226 Wasaroot
227 Eadkittydtac
228 Sinya
229 jonin101
230 Pichayajit
231 julathat
232 Amphalika
233 Annant
234 sertfinal
235 Earnchanikarn
236 Salila
237 Nutcharee21
238 watdum
239 khunyean
240 Oliveoil
241 leenana19
242 tawanhottest
243 Thanagon14
244 Somsomchai
245 sujinun
246 Nhong
247 tan_cd
248 Phumsak_won
249 ZaiiaZ55
250 Thun6u
251 Krukwan
252 Ptnkn
253 Thongsa
254 watermelon1
255 nicharat
256 suphavadee
257 thuchsinee
258 prang37
259 Chineiji
260 Gotslayer
261 Mitunayon
262 JINKANAPAT
263 alicelibbey
264 monookai337
265 Theerayut
266 warnut
267 Kobe
268 Noknanpat
269 OleLeo
270 Natlida
271 Sarunpeam
272 eie
273 Kittaya
274 chocopink999
275 Soonthornsoon
276 Alex4232
277 NatnalinJ
278 Patipol
279 sunthon_m
280 Wisansaya
281 prapinsri
282 babawa
283 akezio
284 guypop
285 Oataey
286 iJeab
287 sathitta
288 jarujit
289 dej114
290 Bangroom19
291 Toeysim
292 pompompurin
293 Athis0814079619
294 laor
295 Chotevit
296 Darksea
297 Gam13
298 Paloypnt
299 meephol
300 Mirage173
301 fruitcandy
302 Kitcha
303 Siripaporn18
304 MUMU7763
305 aroonsri41
306 bdpizza
307 Takvicky
308 chotika20
309 lemonlek
310 Thida987
311 AoMoChic
312 Jjafe
313 picheat999
314 mZePia
315 PPPPA
316 Kla_12
317 tongja
318 Sirawit03
319 MathukornWongsa
320 spacecy
321 aekaphol
322 pexxep
323 MonsterJ
324 kanongnang
325 Kkwangg
326 Warit14Mosa
327 Sanssan
328 nenewws
329 Namfon_ctk
330 pmkitt
331 Nuanjan
332 Sunday_Drive
333 znzenan
334 aommy-812
335 rutai
336 jil3
337 pyth6324
338 iamrabbit
339 ohohohmon
340 killbear
341 rthantip
342 Shadowroger
343 Jobthanitthi
344 Nabduan
345 ching_cppja
346 onta4925
347 sakuraban1
348 gook_gagaa
349 Natthakan55
350 May
351 saisuda88
352 iruang
353 Progolf
354 gift_rx
355 agentzhow
356 Takumink
357 Marook549
358 yookie20
359 Mindkotcha
360 Boonyarat_123
361 Magicluv
362 pumee
363 JuneJune2408
364 Kaldi
365 wanmata077
366 เปาเปาเปา
367 ultranoo4289
368 Refabx
369 Airpatchara
370 Birdo
371 Gigagift
372 laydown
373 runtaja2
374 Miewww
375 HusnaKahapana
376 khomjung
377 Anattaza
378 Jingjai
379 Wikiweeraya
380 ekkachai32
381 Jiggaro
382 Sewaya
383 kwngpt
384 Benz22
385 Pk72
386 sura4543
387 โอมโอม
388 846674493
389 Eskop42
390 ThamesJarukit
391 yakumi
392 KuLiKo
393 Choosak_Phuakja
394 ytermsak
395 Ballyai
396 Birdmanutd
397 Anniezz
398 Fongbeer1
399 psykeng
400 Ppmopk
401 Gokgak
402 thawonwat
403 k_pongs
404 sutapb
405 puijit
406 Kobsin
407 AutumnWpt
408 Bow_Jiva
409 Spruceth
410 kanitt
411 Wanad
412 Natnapat
413 Narueponn
414 Moncharee
415 ratsirin
416 Noochy
417 Imnomnan
418 dekdeb
419 sahasanai1
420 Pealy1212
421 Bell_narak
422 atfirst
423 Jaruwanpuy
424 krit_ktk
425 PinSuthasinee
426 toey10439361
427 Ployparn
428 897256133
429 JitladaJ
430 Jeeraporn_2531
431 Benzza48
432 Aquadrop
433 oilthidar
434 Nickykeekai
435 pmkit
436 AOMPHORNZA
437 natthych
438 tongjadtac
439 MinMinMin
440 pomaso
441 ploysaalapao
442 kenika108
443 daudau
444 Worapanit
445 dasaa
446 zzzine
447 Pongsaktan
448 TongK
449 chulanoy
450 Rinsand
451 Simmyview
452 Theetarapat
453 HappyHiang
454 nui22
455 Aeis
456 nam1801
457 Nongzaa072
458 Natenarak
459 wrpaof
460 Kritliveu
461 AstronautK
462 Sukeesuttipat
463 Saralak
464 Jarucha
465 Pkoop
466 Pakayz
467 Wilaiwan23
468 Lalablind
469 Kanokwansri
470 Whitezen
471 baspanpilas
472 deejung
473 tomatarom
474 Patt15
475 akikonunun
476 Cholladawo
477 Alpaitaya
478 Proam
479 Dorememe
480 Thatsalak09
481 zaigo
482 Pcpic
483 ehehz
484 narttaya
485 Jamebon977
486 Kannapok
487 Utoomporny
488 protony
489 BubbleBB
490 plaakorn
491 JEERAPANPONGJAN
492 Pandanus123
493 mypear
494 Fokodakung
495 wilaingam
496 Kwangzz21
497 Aum_Adam
498 Wannarat_W
499 Kiattisak76
500 eredee
501 Rabbit824
502 micjty
503 Melonsiam
504 puipuis
505 kantapat_
506 karn14
507 konghit
508 hlinpingpong
509 BIG2007
510 Oraphen
511 cpeemanee1
512 Kkoiiok
513 pattamonpt
514 somchid-2509
515 Natthy
516 pattaravet
517 pmkitttt
518 Narisasa
519 Nane
520 piseddee
521 mozass
522 isbefriend
523 noeycnine
524 Saranratt
525 Piranha
526 Nadee_ja
527 BOY_Witsanu
528 boonyawee
529 Nalineechan
530 rainbow13
531 Suthathip_j
532 jubjib2u
533 yjitpayak
534 newhorrison
535 Chingchamp
536 weena
537 Rittawan
538 chaiya21
539 fuwa799
540 Wisetk
541 Neetominjun
542 KhattyA
543 Taooo
544 manus11
545 Nutaln
546 851412680
547 manit7642
548 Demigo
549 Narongdet_aon99
550 Puntway
551 Parat2737
552 ben_cm
553 duangkamon_nn
554 pat-d
555 cherkan
556 TP1245
557 thitty
558 sancteor
559 cholnaree
560 Bananaaim
561 Somchaichai
562 amornjira
563 Pakanon
564 chaiyut39
565 Renu98
566 noke9999
567 orangemoon
568 pattanapongp
569 jitcham
570 AnNat_001
571 Jangnapa
572 Mobkaset
573 kenney
574 ilmarephong
575 Fernkhs
576 panuwatw
577 Thanapatra
578 namemy
579 kwpop
580 Kluaynumwah
581 Sbie
582 Supinyapiwpong
583 Baiifern
584 Pesss
585 Jam4210
586 thanasate
587 nresnas
588 Happymai
589 chananan
590 Goodgirl
591 Snpenguin
592 Apirukmm
593 greengrape
594 fah_1987
595 Pornsaros
596 Tofuamam
597 penguinjump
598 Sathitchai
599 jaijira
600 Beeza27
601 Patty_Patcharin
602 ninkvk
603 Pchutalad
604 guider25
605 Togobsin
606 sansanee_sir
607 Chuthamatk
608 NumfoN_FuN
609 Befriend
610 khunnaipark
611 TanatipV
612 Siriporns
613 blackmagic13
614 atithaya2413
615 Nokkknunn
616 816404544
617 Waraya1205
618 winamp29
619 pudsadee
620 ronnienuii
621 kung1451
622 PTPLOYY
623 phusa2514
624 Arochasap
625 sspakdee
626 wuutz
627 Invisibleball
628 aui-aui
629 Narmpattama
630 Nuchizumaru
631 bodysl28
632 Alphabet
633 jiramusik
634 Sathorn
635 Mookiiza
636 keenkeen
637 prapaporn1
638 kapookpai
639 chatokay
640 Toeii404
641 ngam74
642 pat4che
643 nannyduck25
644 nutt59
645 iamfay
646 Tamtam
647 Game0512
648 oohgee
649 Fmamour
650 Jujung
651 aphirakw
652 Thatsani2526
653 Ank28
654 Kwang11430
655 penpimol1960
656 wiphawan-song
657 sixav
658 lday_dzl
659 Chuenjits
660 Nee20
661 pmkittttt
662 am_bever
663 Miwa36184
664 Eaka_rat
665 looling
666 Ekaraj
667 Anchalee64
668 mastermayya
669 2019nanana
670 Nutthaphutchai
671 Nantanuch
672 Mama2486
673 bng1970
674 Ninadeesomlert
675 Jantra_poosuwan
676 tabongdon
677 Ployzzz
678 KQP
679 PigletJ
680 framelee
681 su0718
682 mekapolidis
683 pwakkv
684 Phatthawan
685 SudaK
686 khun_thep
687 Hottee
688 kunatsu
689 amankung
690 chamnu
691 Sirijun25
692 memorise
693 Mookiez
694 Kantikar
695 kchirasa
696 hannie_dew
697 noahyang
698 Dearlyxvii
699 kungwilailak
700 PimpornL
701 Metta0206
702 tumbaiyai
703 ladyukime
704 Youdying
705 Jpunjam
706 Natchatoourh
707 pooto
708 Cococo2013
709 ming
710 Sususu
711 Penkhae199
712 Piranhamini
713 weerawas
714 gingubnon
715 baiyor
716 Richart
717 suittavee
718 Moressri
719 niece
720 Khingkhing
721 Kpat
722 LyngNKT
723 Supara
724 tuktaisara
725 Kathawoot
726 0814292846
727 onlyone24
728 sumonthp
729 lingl
730 Louk-Nut
731 Nidshinae
732 yingnp
733 Butter1136
734 harofad
735 srisirir
736 gtr33709
737 HoneyBird
738 MooKBoon
739 Siri
740 a_leeyu
741 paitoonw
742 I3lizzarD
743 Palmerz
744 ruch_p
745 suntipoc
746 pmkitttttt
747 sethalat
748 Chaeyong
749 khunchild
750 Sutasinee24
751 pokolives11
752 JinPage
753 chakpong
754 Poptanarut
755 McCoco
756 PonyJ
757 khonN1st
758 Piranhapar
759 jaysnoopy28
760 songkeart
761 Welluraipun
762 tae31784
763 mmint_narin
764 Karnnattha
765 phumiphat8228
766 Phuttarunsi
767 Aeh
768 sutineejj
769 saranchiyarat
770 aditass
771 SantamonWanchai
772 wanpen
773 Dowwydao
774 Annpokoa
775 thirunda
776 doremesompan
777 Jirapornja
778 Yoreying
779 souls4soles
780 Tiasp
781 tarnlollipop
782 addy1975
783 Sit401
784 Yuppadee
785 toshiyasama
786 eyelinerz
787 stdsaa
788 yajarinya
789 Suk-boon
790 Nuttaaaa
791 Chubbypao
792 Thiti-toon
793 toiletroom
794 mulekwarat
795 mor
796 lingjee
797 rathrath
798 Peeet
799 patnichamon
800 Seangdaw789
801 poofay
802 UtoompornGmail
803 Chatchaic14
804 Ctss
805 Samatchayaphit
806 Phattharanun
807 uthai112
808 Aee912
809 Kwanwiee
810 Mumu25
811 sugaroma
812 wanpenkom
813 alinda25
814 moneiiy
815 muai-bm
816 Snoopysassy
817 unshaken
818 mushroom
819 sjitpayak
820 Donutty
821 pmkittttttt
822 Chanan_nam
823 PPTN
824 bat34104
825 pokolives
826 172515
827 Todikub
828 Wilasini
829 Amambh
830 jotwc1
831 Tarak
832 sjoycharat
833 annej
834 Watchapol
835 chaiya18
836 suratchai
837 kannikarm
838 Arunee2520
839 koala
840 Wichamilk
841 wasara
842 Jummy0314
843 nuinuinui
844 Nonthawat555
845 Nowttttt
846 nploychompoo
847 waven
848 kingzaman
849 SamThirasak
850 Mien
851 orola
852 yamint
853 bpzasha
854 Nvsindilok
855 Pgbizarre
856 robin14
857 treenartnilp
858 timer
859 puppasony
860 itthipol
861 Jongsak
862 Yasintorn
863 Potchy
864 915107999
865 Supatrath
866 Urai23
867 ningnong1
868 masternick
869 Kim-Kung
870 220volt
871 Pornchai112
872 RujiraLaruan
873 pmkitttttttt
874 Pangsmiley
875 micromod
876 Sosowyable
877 sakonkitw
878 Yungyee17
879 Ladykaew
880 MNRSM
881 Mookieee
882 saengsom
883 Mali4
884 PakornSad
885 jobby
886 Katthareeya
887 Warangkanajune
888 Gimziri
889 titiporn
890 Joe_dwarf
891 Taosumon
892 863480241
893 Sorkung
894 Jewww
895 nontanunn
896 nunnanthawut
897 bkanokwan
898 ganlaya
899 baseiei
900 Jkjo
901 Tonyy
902 Oirumiki
903 leeku
904 bellsuang
905 NiponGmail
906 Porcherino
907 SecretMoggy
908 phaephon1143
909 Kane
910 tipsuda791
911 taliiewz
912 Nickyggreat
913 sincesther
914 pluemfluke789
915 kamonmlwai
916 thanitpr
917 mee2019
918 JiraID
919 apd8
920 sukarns
921 Sala
922 pa031
923 Tanwarat
924 Karin07
925 aungkanarungsan
926 monchai_cook
927 WuttipongCh
928 kvd1999
929 Nutchayayam
930 baewkubkubgmail
931 salapaotou
932 Nick_TJ
933 -Bomb
934 pmkittttttttt
935 kunkoma-bm
936 nakorn7077
937 Dear_Nunnapas
938 dorajung1
939 Naweewow
940 Noonui24
941 Sokiyo
942 Tean2k
943 noidarunee
944 fainyen
945 Saratphon11
946 yoyo_895
947 pulohid2010
948 soontorn
949 Jirawan_kae
950 pad_dfg
951 Nongnoo
952 somjeed21
953 jitanan
954 sinhua
955 pongyuth
956 Bualai
957 Chutpavee
958 Jipthanita25
959 GimSiri
960 AGK
961 khunpimpa
962 siamv
963 Clev
964 Heartbreaker
965 NuchanatChana
966 Pattiez
967 The-Gamer-X
968 tooncondo
969 sekha
970 Bukkai
971 yippeeyui14
972 Dui115
973 wecomefrom
974 Sirikarn_tuk
975 leeds_u
976 lady_jhajaa
977 tommu
978 Rungnapaj
979 benz0644582669
980 Bingsu
981 MJew
982 Boonta080
983 Tohtheordersai4
984 Kaenatcha
985 NJan
986 pookie22
987 poco
988 Shinoda7
989 nppangplu
990 jubjib1981
991 ThidaratW
992 thejube
993 905911979
994 pmkitttttttttt
995 hericane
996 Aretit
997 nongnoi
998 nompang
999 NotZinith
1000 Bovonrat

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
6 จาก 6
อัพเดตล่าสุด:
‎18-04-2019 03:58
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง