เช็ก sms ย้อนหลัง ดีแทค

ลูกค้าดีแทครายเดือนและเติมเงิน สามารถเช็กข้อมูลการส่ง sms ย้อนหลังได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

 

1. ไปที่ mydtac eService แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ดีแทค และกดปุ่ม "ขอรหัสผ่าน" และรอรับรหัสผ่าน 4 หลัก ทางข้อความ sms

 

นำรหัสผ่าน (OTP) ที่ได้รับจาก sms กรอกที่ช่องนำรหัสผ่าน (OTP) ที่ได้รับจาก sms กรอกที่ช่อง

 

2. จากนั้น เข้าสู่ระบบ เลือก ข้อมูลการใช้งาน >> ค้นหารายละเอียดการใช้งาน >> เลือกรอบบิล >> เลือกประเภทการใช้งาน และตรวจสอบยอคค่าบริการของเดือน

 

 

กดที่ข้อมูลการใช้งานกดที่ข้อมูลการใช้งาน

 

 

รายละเอียดการใช้งานรายละเอียดการใช้งาน

สามารถเลือกวันที่ได้สามารถเลือกวันที่ได้

 

 

หมายเหตุ:

  • ลูกค้ารายเดือนสามารถเช็ก sms ได้ 6 เดือนย้อนหลัง ยอดการใช้งานระหว่างเดือนที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งค่าบริการ
  • ลูกค้าเติมเงินสามารถเช็ก sms ได้ 2 เดือนย้อนหลัง รวมถึง ยอดการใช้งานระหว่างเดือน
ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
7 จาก 7
อัพเดตล่าสุด:
‎21-09-2020 12:04
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง