เงื่อนไขการได้รับ “ฟรีเน็ต 1GB สำหรับผู้ใช้งาน ดีแทค แอป ครั้งแรก” เป็นอย่างไร

 

 

ต้องเป็น ลูกค้าที่เข้าใช้งานดีแทค แอป เป็นครั้งแรก ระหว่าง 13 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคแบบรายเดือนและเติมเงินที่ยังไม่เคยใช้งาน ดีแทค แอป มาก่อน
  • ลูกค้าต้องเปิดใช้งาน ดีแทค แอป เป็นครั้งแรก ในช่วงระยะเวลาโครงการ 
  • ระยะเวลารับสิทธิ์ 13 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
  • รับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง / เลขหมาย ตลอดรายการ
  • อินเทอร์เน็ต 1 GB สามารถใช้ได้ภายใน 30 วัน หลังจากลูกค้ายืนยันรับสิทธิ์อินเทอร์เน็ต
  • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เข้าดีแทคแอป คลิกเลย

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎13-04-2020 11:27
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง