อัพเดตเป็น Carrier dtac 45.1 แล้ว แต่ใช้งาน dtac 5G 700MHz ไม่ได้ (ตัวเครื่องจับสัญญาณเฉพาะ 3G) ต้องทำอย่างไร

 

 

หลังจากอัปเดต Carrier dtac 45.1 แล้ว ค่าการ Setting 5G ในเครื่องจะถูกเซตให้เป็น "5G Auto" อาจพบปัญหาระบบจับเฉพาะสัญญาณ 3G สามารถแก้ไขโดยเปลี่ยนจาก 5G Auto เป็น 5G On จากเมนูตั้งค่า 

 

วิธีการดังนี้


1. ไปที่เมนูการตั้งค่า (Setting)


2. กด เซลลูลาร์ (Cellular)


3. เลือก ตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์ (Cellular Data Options)


4. เลือก Voice & Data


5. เลือก 5G On

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎01-09-2021 09:40
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง