ประกาศผลอย่างเป็นทางการ dtac app Experts 2018 

 

ผู้ที่รับตำแหน่ง Crackerjack  ได้แก่

1. @Thunwa 082626xxxx 

2. @Iampichet 062640xxxx

3. @Chayangkoon 092424xxxx

จะได้รับ Samsung Galaxy S9+ จำนวน เครื่อง มูลค่า 37,900 บาท (ผู้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล) พร้อมรับสิทธิเป็น Blue Member ระยะเวลา 6 เดือน

 

ผู้ที่รับตำแหน่ง Journeyman ได้แก่

1. @pittyborn6 062684xxxx

2. @liononline 086868xxxx

3. @khunbom 063358xxxx

จะได้รับ Huawei Mate 10 Pro จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 23,990 บาท (ผู้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล) พร้อมรับสิทธิ์เป็น Gold Member ระยะเวลา 6 เดือน

 

ผู้ที่รับตำแหน่ง Newbie  ได้แก่

1. @Tosupero 086826xxxx

2. @ppwis2534 090565xxxx

3. @ฆฤณ 085152xxxx

4. @pass 085137xxxx

จะได้รับที่นั่ง SF Premium Seats จำนวน 2 ที่นั่ง 

 

ยินดีกับผู้ชนะทุกๆตำแหน่งด้วยนะคะ กำหนดการรับของรางวัล จะได้รับไม่เกินเดือนมกราคม 2019 โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อยืนยันทาง inbox dtac community 

 

โดยการเข้ารับรางวัลจะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดดังนี้ 

- ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นมือถือ จะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ที่บริษัทฯ อาคารจามจุรี แสควร์ และยอมให้ทางบริษัทฯ ถ่ายรูป หรือบันทึกวีดีโอไว้เพื่อใช้ในการโปรโมทต่อได้
- ผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
- ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ผู้สมัครจะต้องระบุเบอร์มือถือดีแทคที่ใช้ในเพื่อการแข่งขัน dtac app Experts 2018 ในดีแทค คอมมูนิตี้ โดยเบอร์นี้จะใช้สำหรับการแสดงสิทธิ์เพื่อรับของรางวัลเมื่อจบแคมเปญ ซึ่งของรางวัลจะได้รับไม่เกินเดือนมกราคม 2019
- เจ้าหน้าที่จะทำ การติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัล หลังจากที่ผู้ได้รับรางวัลติดต่อยืนยันการรับรางวัลกลับเข้ามาที่ inbox ของดีแทค คอมมูนิตี้ ภายใน 7 วันทำการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กิจกรรมทุกอย่างจะสิ้นสุดใน วันที่ 17 ธ.ค. 61 เวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน)   หากเกินระยะเวลาที่กำหนดขออนุญาตตัดสิทธิ์ทันที 

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร dtac app Experts 2018 จำนวน 400 คนที่ผ่านการแข่งขัน ด่านที่ 1 

 

ภารกิจโค้งสุดท้ายสำหรับตำแหน่ง Journeyman และ Crackerjack คลิก 

 

แจ้งข่าวดีรอบที่ 2  (ภารกิจพิเศษเพิ่มแต้ม และขยายเวลาร่วมกิจกรรม)   

 • กิจกรรมพิเศษเพิ่มแต้มสำหรับผู้ที่ผ่าน Newbie แล้วเท่านั้น  คือ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 -17 ธ.ค. 61 ทำการ จ่ายบิล/เติมเงิน payment/refill  1 ครั้ง ในจำนวนเงิน 1,000 บาทขึ้นไป จะได้เท่ากับ ยอดดาวน์โหลด ดีแทค แอป (new d/l) ที่จำนวน 30 ดาวน์โหลดใหม่ (ใช้สิทธิ์ได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น)
 • ต่อเวลาแคมเปญ ไปถึงวันที่ 17 ธ.ค. 61 และจะประกาศผลวันที่ 20 ธ.ค. 61 

 

รอติดตามการประกาศกิจกรรมพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันทำคะแนนได้มากยิ่งขึ้น เร็วๆนี้ค่ะ

 

dtac app Experts 2018dtac app Experts 2018

 

ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 400 คน จะต้องเข้าแข่งขันในด่านที่ 2 เพื่อคัดเลือกเหลือผู้ชนะเพียง 315 คนเท่านั้น

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้เข้าแข่งขันจำนวน 400 คน จะต้องแข่งขันกันทำภารกิจ เพื่อสะสมคะแนนตามที่แต่ละตำแหน่งได้กำหนดไว้ เพื่อไต่ตำแหน่ง จากตำแหน่ง Newbie ไปยังตำแหน่ง Journeyman และไต่ไปยังตำแหน่งสูงสุด คือ Crackerjack ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะมีจำนวนโควตา นั่นแปลว่า ใครสะสมคะแนนได้เต็มตามกำหนดของแต่ละตำแหน่งก่อน และยังอยู่ในโควตา ก็จะได้รับตำแหน่งนั้นๆไป ส่วนใครมาทีหลังตอนโควตาเต็มแล้ว ถึงแม้คะแนนจะถึงตามกำหนด แต่ก็จะถูกปรับตำแหน่งลงไปยังตำแหน่งรองลงมา

 

ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจและสะสมคะแนน คือ 5 พ.ย. – 11 ธ.ค. 18 ต่อเวลาแคมเปญ ! ไปถึงวันที่ 17 ธ.ค. 61 เวลาเที่ยงคืน และจะประกาศผลวันที่ 20 ธ.. 61   ตำแหน่งของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการนัดหมายรับของรางวัล โดยผู้ที่ได้รางวัลเป็นมือถือ จะต้องมารับมือถือเองที่ดีแทค สำนักงานใหญ่ อาคารจัตุรัสจามจุรี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 

การไต่ตำแหน่ง dtac app Experts 2018

ผู้เข้าแข่งขันจำนวน 400 คน จะได้รับตำแหน่ง Newbie โดยอัตโนมัติ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรักษาตำแหน่งโดยการปฏิบัติภารกิจและได้คะแนนตามที่ตำแหน่ง Newbie ได้กำหนดไว้ ในช่วงระยะเวลาของการแข่งขัน และเมื่อหลังวันที่ 17 ธ.ค. ไปแล้ว ผู้เข้าแข่งขันยังไม่ได้คะแนนตามที่ตำแหน่ง Newbie กำหนดไว้ ผู้เข้าแข่งขันรายนั้นจะไม่ได้รับรางวัลอะไรเลย

 

การไต่ตำแหน่ง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำภารกิจให้ครบและต้องได้จำนวนคะแนนตามที่ตำแหน่งนั้นๆได้กำหนดไว้ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถทำภารกิจและได้คะแนนมากกว่าที่กำหนดได้

 

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนถึงตามกำหนดก่อน ของแต่ละตำแหน่ง จะมีสิทธิ์ได้รับตำแหน่งนั้นๆก่อน เนื่องจากแต่ละตำแหน่งมีโควตา ส่วนคนที่ได้คะแนนตามที่ตำแหน่งกำหนดไว้ แต่มาทีหลัง และเกินโควตาแล้ว คนนั้นจะถูกปรับลดตำแหน่งลงเป็นตำแหน่งรองลงมา เช่น

นาย A ได้คะแนน 17,500 ตามตำแหน่งที่ Journeyman ได้กำหนดไว้  แต่ตอนที่นาย A ได้คะแนนครบ 17,500 โควตาของตำแหน่ง Journeyman เต็มแล้ว นาย A จึงถูกลดตำแหน่งลงเป็น ตำแหน่ง Newbie แทน ถึงแม้คะแนนของนาย A จะต้องได้ตำแหน่ง Journeyman และนาย A ก็จะได้รับรางวัลตามตำแหน่ง Newbie

 

การแจ้งคะแนนและสถานะตำแหน่ง

จะมีการแจ้งคะแนนและสถานะตำแหน่งของผู้เข้าแข่งขันผ่านทาง inbox ของดีแทค คอมมูนิตี้ ในทุกๆวันจันทร์ตอนเวลา 5:30 น. ไม่รวมวันหยุดราชการ และในวันที่ 20 ธ.ค. จะมีการแจ้งตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ของผู้เข้ารับการแข่งขัน

 

โควตา คะแนนและภารกิจของแต่ละตำแหน่ง

 

ตำแหน่ง Newbie

โควตา:                               300 ตำแหน่ง

คะแนนที่ต้องการ:              1,000 คะแนน

ภารกิจบังคับ

 • สมัครสมาชิกกับดีแทค ออนไลน์ คอมมูนิตี้   จำนวน 400 คะแนน  (เมื่อสมัครสมาชิก dtac community แล้ว กรอก User ที่ link นี้ >> คลิก )
 • ยอดคนดาวน์โหลดดีแทค แอป จำนวน 6 ดาวน์โหลด  จำนวน 600 คะแนน (คลิกที่นี่เพื่อรับ link แนะนำเพื่อนดาวน์โหลด ดีแทคแอป (กรุณาใช้เบอร์ที่สมัครร่วมกิจกรรมตั้งแต่ครั้งแรก)  คลิก / พร้อมทั้งนำ link ที่ได้ กรอกใส่ที่นี่ด้วย คลิก )

(หมายเหตุ: ยอดดาวน์โหลด หมายถึง การดาวน์โหลดและเปิดใช้งานดีแทค แอปครั้งแรกเท่านั้น)

 

ตำแหน่ง Journeyman

โควตา:                                  10 ตำแหน่ง

คะแนนที่ต้องการ:                  17,500 คะแนน

ภารกิจบังคับ

 • ดาวน์โหลดดีแทค แอป จำนวน 150 ดาวน์โหลด แบ่งเป็น

- 50 ดาวน์โหลดสำหรับการเปิดใช้งานดีแทคแอปครั้งแรกเท่านั้น

- 100 ดาวน์โหลด สำหรับเบอร์ที่เคยดาวน์โหลดดีแทค แอปแล้ว แต่ไม่มีการใช้งานมากกว่า 30 วันขึ้นไป

 

(ยอดดาวน์โหลดสำหรับการเปิดใช้งานดีแทคแอปครั้งแรก ถือเป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินคะแนน หากทำยอดดาวน์โหลดสำหรับการเปิดใช้งานครั้งแรก ด้ถึงหรือเกินยอดรวมที่กำหนด (150 ดาวน์โหลด) ถือว่าผ่านเกณฑ์ ไม่จำเป็นต้องได้ยอดดาวน์โหลด สำหรับคนที่เคยโหลดดีแทค แอปแล้วถึงจำนวน 100 ดาวน์โหลดก็ตาม)

 

 • (ใช้เบอร์ที่สมัครแคมเปญนี้เท่านั้น) ชำระค่าบริการหรือเติมเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท จำนวน 2,000 คะแนน/ครั้ง
 • ทำแบบทดสอบออนไลน์ 5 ข้อ เกี่ยวกับดีแทค แอป ให้ถูกทุกข้อ จำนวน  500 คะแนน
 • กิจกรรมพิเศษเพิ่มแต้มสำหรับผู้ที่ผ่าน Newbie แล้วเท่านั้น  คือ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 -17 ธ.ค. 61 ทำการ จ่ายบิล/เติมเงิน payment/refill  1 ครั้ง ในจำนวนเงิน 1,000 บาทขึ้นไป จะได้เท่ากับ ยอดดาวน์โหลด ดีแทค แอป (new d/l) ที่จำนวน 30 ดาวน์โหลดใหม่ (ใช้สิทธิ์ได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น)

 

ตำแหน่ง Crackerjack

โควตา:                               5 ตำแหน่ง (คนที่ได้คะแนนถึงก่อน ได้ตำแหน่งก่อน)

คะแนนที่ต้องการ:              37,000 คะแนน

ภารกิจบังคับ

 • ดาวน์โหลดดีแทค แอป จำนวน 300 ดาวน์โหลด / จำนวน 30,000 คะแนน 

-100 ดาวน์โหลดสำหรับเปิดใช้งานดีแทคแอปครั้งแรกเท่านั้น

- 200 ดาวน์โหลด สำหรับเบอร์ที่เคยดาวน์โหลดดีแทค แอปแล้ว แต่ไม่มีการใช้งานมากกว่า 30 วันขึ้นไป

 

(ยอดดาวน์โหลดสำหรับการเปิดใช้งานดีแทคแอปครั้งแรก ถือเป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินคะแนน หากทำยอดดาวน์โหลดสำหรับการเปิดใช้งานครั้งแรก ด้ถึงหรือเกินยอดรวมที่กำหนด (300 ดาวน์โหลด) ถือว่าผ่านเกณฑ์ ไม่จำเป็นต้องได้ยอดดาวน์โหลด สำหรับคนที่เคยโหลดดีแทค แอปแล้วถึงจำนวน 200 ดาวน์โหลดก็ตาม)

 

 • (ใช้เบอร์ที่สมัครแคมเปญนี้เท่านั้น) ชำระค่าบริการหรือเติมเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท จำนวน 2,000 คะแนน/ครั้ง
 • เขียนรีวิวเกี่ยวกับดีแทค แอป บนดีแทค คอมมูนิตี้ จำนวน 1 โพสต์ (ขั้นต่ำ 1,500 ตัวอักษร) จำนวน 500 คะแนน
 • กิจกรรมพิเศษเพิ่มแต้มสำหรับผู้ที่ผ่าน Newbie แล้วเท่านั้น  คือ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 -17 ธ.ค. 61 ทำการ จ่ายบิล/เติมเงิน payment/refill  1 ครั้ง ในจำนวนเงิน 1,000 บาทขึ้นไป จะได้เท่ากับ ยอดดาวน์โหลด ดีแทค แอป (new d/l) ที่จำนวน 30 ดาวน์โหลดใหม่ (ใช้สิทธิ์ได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น)

 

คะแนนรวมจากภารกิจบังคับ   32,500 คะแนน ต้องทำภารกิจเสริมเพื่อเก็บแต้มให้ได้ตามคะแนนที่ต้องการ อีก 4,500 คะแนน

 

ภารกิจพิเศษ สำหรับตำแหน่ง Crackerjack เพื่อเก็บสะสมคะแนนเพิ่ม

 • ชำระค่าบริการหรือเติมเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท โดยสามารถชำระให้เบอร์อื่นๆได้ แต่ต้องชำระผ่านเบอร์ที่สมัครแคมเปญนี้เท่านั้น จะได้แต้ม 2,000 คะแนน ต่อการชำระ 1 ครั้ง
 • เขียนรีวิวเกี่ยวกับดีแทค แอป บนดีแทค คอมมูนิตี้ (ขั้นต่ำ 1,500 ตัวอักษร) ได้แต้ม 500 คะแนน

ชวนเพื่อนดาวน์โหลดดีแทค แอป 1 ดาวน์โหลด 1 ดาวน์โหลด ได้ 100 คะแนน

(หมายเหตุ: ยอดดาวน์โหลด หมายถึง การดาวน์โหลดและเปิดใช้งานดีแทค แอปครั้งแรกเท่านั้น)

  

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร dtac app Experts 2018 จำนวน 400 คนที่ผ่านการแข่งขัน ด่านที่ 1

No. คุณ ชื่อ-นามสกุล  เบอร์มือถือดีแทค 
1 คุณ สุรเดช เจนพิพัฒน์สิริกุล 089615XXXX
2 คุณ ชยางกูร วัชร์ชนโชติ 092424XXXX
3 คุณ นายพิเชฏร์ หนึ่งแสง 062640XXXX
4 คุณ อดิพร อัศวะไพฑูรย์เสริฐ 087594XXXX
5 คุณ เนรัญชลา เวชนารายณ์ 085123XXXX
6 คุณ ปัณณทัต อันเพ็ชรดี 081617XXXX
7 คุณ ขวัญสิริ อัศวะไพฑูรย์เสริฐ 087594XXXX
8 คุณ ขัตติยา อัศวะไพฑูรย์เสริฐ 085185XXXX
9 คุณ อภิชา บุญเพ็ญ 063358XXXX
10 คุณ พรชัย กมลวัฒนกิจ 089783XXXX
11 คุณ กนกพร ศรีสุขสมวงศ์ 089727XXXX
12 คุณ วราภรณ์  โควานันท์ 085905XXXX
13 คุณ กาญจนธัช เจนพิพัฒน์สิริกุล 087700XXXX
14 คุณ ปฐมพงศ์ สุภผลดี 086826XXXX
15 คุณ แพร ผลจันทร์ 089677XXXX
16 คุณ กรรณิกา ชลวิริยะกุล 087747XXXX
17 คุณ ภาณุมาศ แจ่มศรี 094425XXXX
18 คุณ ธิตินันท์ แจ่มศรี 081432XXXX
19 คุณ สันติ แจ่มศรี 085350XXXX
20 คุณ นภัสนันท์ เกียรติกานต์กุล 083611XXXX
21 คุณ วิชาญ ศุภเมธางกูร 085103XXXX
22 คุณ สิริทัศน์ พิภพอุดมรัตน์ 095082XXXX
23 คุณ คงกพัน  สุขศิริ 088202XXXX
24 คุณ พิสุทธิ์ ช่างไม่ 081666XXXX
25 คุณ สุทธิเกียรติ พืชมงคล 089655XXXX
26 คุณ นายวิษณุวงศ์ ประเสริฐคงคา 080563XXXX
27 คุณ สรพงษ์ สิริสินเพิ่มพูน 089770XXXX
28 คุณ ศุภวรรณ อัครเสรีนนท์ 081551XXXX
29 คุณ ธันวา​ ทาตะรัตน์ 082626XXXX
30 คุณ Wasin Srisawat 083219XXXX
31 คุณ ชมพูนุท อัครเสรีนนท์ 083155XXXX
32 คุณ สุชาดา ติรพรวดี 082338XXXX
33 คุณ อุทัย แก้วรุ่งเรือง 086783XXXX
34 คุณ ปราชญา ประทานทอง 081682XXXX
35 คุณ จักรพล เครือวรรณ 089673XXXX
36 คุณ ปรีดา แก้วพลอย 089411XXXX
37 คุณ ดวงสมร วงศ์รัตนโชติ 089761XXXX
38 คุณ สมชิด พลายอร่าม 084643XXXX
39 คุณ กัลญาณี อิศรภักดี 081655XXXX
40 คุณ พัชราภา อินทร์ชลิต 094464XXXX
41 คุณ ชาญชัย รัตนชินกร 086906XXXX
42 คุณ ปิยะวุฒิ สุวรรณาคม 089908XXXX
43 คุณ เธียร ภัทรสิริโรจน์ 085383XXXX
44 คุณ อภิศักดิ์ เรืองสุข 083769XXXX
45 คุณ นิธิโรจน์ นันทพันธ์ 081859XXXX
46 คุณ สวรินทร์ สุขสิน 085102XXXX
47 คุณ กิ่ง จันทะสิงห์ 096656XXXX
48 คุณ กัลยา มุกดาอาพัทธ์กุล  080411XXXX
49 คุณ อมร รัชตังกูร 081658XXXX
50 คุณ บุญชัย มงคลศุภอัศว์ 081432XXXX
51 คุณ แดนไพร ประเสริฐสังข์ 081646XXXX
52 คุณ มธุรส ยอดพรหม 080593XXXX
53 คุณ สมพล รอดสดใส 082499XXXX
54 คุณ สุเมธ พงษ์เภตรา 089488XXXX
55 คุณ ขจ​รวัฒน์ ​เตชะภู​สิทธิ​พงศ์​ 095046XXXX
56 คุณ จิรัฎฐ์ สินปักษา 095620XXXX
57 คุณ จุรีภรณ์  กิจยรรยง 081558XXXX
58 คุณ วีรินท์ บุญมาก 061856XXXX
59 คุณ ครองขวัญ วัฒนกูล 083294XXXX
60 คุณ ชัยพงษ์ พูลขันธ์ 087347XXXX
61 คุณ วิสุทธิ์  สัตยายุทธ 089475XXXX
62 คุณ สถาพร นันทไพบูลย์ 088891XXXX
63 คุณ อภิสิทธิ์ บุญเพ็ญ 090739XXXX
64 คุณ สุธรรม แซ่ว่อง 086568XXXX
65 คุณ บุญตา ธรรมเมธา 084693XXXX
66 คุณ เกษม กิ่งจันมล  094274XXXX
67 คุณ ปุณิกา วีระเกียรติ 099440XXXX
68 คุณ ทิพากร สหภาคกิจการ 085397XXXX
69 คุณ อัสมา หวังเจริญ 088233XXXX
70 คุณ ประทานพร สหภาคกิจการ 094781XXXX
71 คุณ ทัศนีย์  กุลห่าน 087334XXXX
72 คุณ ธนชิต ยาติการ  094949XXXX
73 คุณ มณี สหภาคกิจการ 085398XXXX
74 คุณ บุญเสริม  ปัญญาดี 089675XXXX
75 คุณ พรนภา ลิ่วเรืองสุวรรณ 084697XXXX
76 คุณ วรวุฒิ บัวทอง 087669XXXX
77 คุณ ประวัติศักดิ์ เสนามนตรี 086862XXXX
78 คุณ ศิริณทิพย์ โมกไหม 061764XXXX
79 คุณ ณัฐฐาพร ทรงจอหอ 091458XXXX
80 คุณ อธิป รักเสรี 089620XXXX
81 คุณ วริศนวัช รัชพงษ์ไทย 084362XXXX
82 คุณ ปรางค์มณี แซ่โซ 094926XXXX
83 คุณ อภิญญา รักเสรี 087852XXXX
84 คุณ กฤษดา ไกรวารี 095779XXXX
85 คุณ ธนบรรณ สอาเมือง 090628XXXX
86 คุณ ปริศา ผลเงินชัย  084654XXXX
87 คุณ กนกต์นภัส พิทักษ์กิจธนกุล 094929XXXX
88 คุณ ฉวี อมรพรรณวัฒนะ  081689XXXX
89 คุณ ประสิทธิ์ ผลเงินชัย  084641XXXX
90 คุณ พรภวิษย์ รัตนปิณฑะ 062886XXXX
91 คุณ อนุสรณ์​ บุ​ษ​ยว​รพัฒน์​ 083294XXXX
92 คุณ นายภคพล สุนทรวุฒินันท์ 093519XXXX
93 คุณ ทรงวุฒิ  เทอำรุง 087544XXXX
94 คุณ สุริยัน ดวงสมิง 094575XXXX
95 คุณ ปิยะดา เกษร 087711XXXX
96 คุณ วีระศักดิ์ สุขวิเศษ 083110XXXX
97 คุณ อภิชญา สวัสดีลาภา 099151XXXX
98 คุณ วราพล แซ่ตั้ง  087479XXXX
99 คุณ ณิชารัศม์ วรประมวลพงศ์ 086756XXXX
100 คุณ สมพงษ์ โฉมฉาย 087319XXXX
101 คุณ พิชญวดี คำเป็ง 091842XXXX
102 คุณ นายวชิรวิทย์ วีระปิด 082457XXXX
103 คุณ คมกริช ณรงค์วัฒนา 085339XXXX
104 คุณ เบญจพล วงศ์ประสิทธิ์  087586XXXX
105 คุณ วิลาสินี แสงอิ่ม  089779XXXX
106 คุณ ณัฎฐชัย พร้อมสุข 085019XXXX
107 คุณ นายชริยะ เครือแสง 061975XXXX
108 คุณ พิชิต ภูสิงห์ 083177XXXX
109 คุณ นนท์ธวัช ทรัพย์งาม 084669XXXX
110 คุณ อัญชลีพร​ ขวัญดี 094205XXXX
111 คุณ วิไลวรรณ พัดลม 094404XXXX
112 คุณ ภัทราภรณ์​ โรจน์ดลิศกิจจา 089783XXXX
113 คุณ จักรกฤช กล้าหาญ 094443XXXX
114 คุณ จำลอง มีทองคำ 087325XXXX
115 คุณ ณัฐพงษ์ ศรีสุวรรณ 083132XXXX
116 คุณ นายชยุต  สิงห์ตาก้อง 083678XXXX
117 คุณ พชร อายุยืน 086358XXXX
118 คุณ กิตติพัฒน์ อ่ำปลอด 081654XXXX
119 คุณ ศาตพร ส่งสกุล 089448XXXX
120 คุณ วัชระ ต่อเขต 085033XXXX
121 คุณ ศิวพร  ทองบำเรอ 085135XXXX
122 คุณ สันติราช  พาหิระ 061773XXXX
123 คุณ ตรีธรพัชร วราวุธวิเชียร  091723XXXX
124 คุณ ปรเมศร์ เนตรผง  081645XXXX
125 คุณ สุภาภาภรณ์  พึ่งสาย 091192XXXX
126 คุณ เตือนใจ ศรีสว่าง 062619XXXX
127 คุณ พงษ์พัฒน์ สนอุป 094343XXXX
128 คุณ ทิวากร ธนธราดล 089045XXXX
129 คุณ ธนเดช อัศวภารุจ 099424XXXX
130 คุณ วีระศักดิ์ แสงจันทร์ทะนุ 081540XXXX
131 คุณ สิทธิพล  กาญจนทิวานนท์ 082704XXXX
132 คุณ กฤตเมธ สุขโสมนัส 080595XXXX
133 คุณ สรรเสริญ หอมแสง 063808XXXX
134 คุณ พงศธร วรรัตนธรรม 089490XXXX
135 คุณ กชพร เกิดศรีเสริม 089669XXXX
136 คุณ ญาณินทร์ พึ่งวรอาสน์ 081444XXXX
137 คุณ มณฑล เถี้ยมดำ 089734XXXX
138 คุณ บุณสกนธ์ บุณยะนิวาศ 083123XXXX
139 คุณ ณัฎฐณิชา แซ่บั้ง 089587XXXX
140 คุณ จรรยามาศ​ สร​วิสูตร​ 080481XXXX
141 คุณ ธีระพงษ์ คนยืน 094382XXXX
142 คุณ อาทิตย์ มีสวัสดิ์ 081539XXXX
143 คุณ ธีรภัทร์ วรรณตัน 088257XXXX
144 คุณ นัฐพงษ์ ไทรทอง 087727XXXX
145 คุณ อรรถพล โฆษิตานราพร 099303XXXX
146 คุณ ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ 081454XXXX
147 คุณ ภัควรัญชญ์ บุญชัย 065232XXXX
148 คุณ เดโช วิเชียรพิทยา 082336XXXX
149 คุณ ฐิติวัจน์ รู้บุญ 061801XXXX
150 คุณ สุวิสา มีวาสนา 090210XXXX
151 คุณ นายโสภณ นันตะนัย 099361XXXX
152 คุณ นางสาวไพรมณี นะราพงค์ 091551XXXX
153 คุณ ปรียารัตน์ คำสุภา 088251XXXX
154 คุณ กุลยาวัลย์ อัศวเวชชนนท์ 083969XXXX
155 คุณ จุติกาญจน์ อิ่มทรัพย์  091697XXXX
156 คุณ อัศวพล 062676XXXX
157 คุณ พรพรรณ วัชรวิทูร  092353XXXX
158 คุณ เปมิกา คชภูติ 086840XXXX
159 คุณ มนพัทธ์ เทพรักษ์ 086616XXXX
160 คุณ ชุติมณฑน์ เทพเรืองชัย 085098XXXX
161 คุณ นายชนกันต์ ชัยวัฒนวสุ 087656XXXX
162 คุณ นีรนุช  ทาผัด 085037XXXX
163 คุณ รติมา อัจฉริยวุธ 086789XXXX
164 คุณ ชาติชาย ช่วยให้สม 086868XXXX
165 คุณ นันทวุฒิ ทองเรือง 096386XXXX
166 คุณ สมชาย ศิริจรัสวงศ์ 062673XXXX
167 คุณ ภูวัต สารดี 094571XXXX
168 คุณ สกุลรัตน์ แดงคำมูล 099136XXXX
169 คุณ พิมพกานต์ คำวงค์ปิน 080500XXXX
170 คุณ รวิวรรณ เครือป้อ 083571XXXX
171 คุณ เสาวลักษณ์​ ศรีพิจิตร 062645XXXX
172 คุณ เพ็ญพิศุทธิ์ แก้วถม 083166XXXX
173 คุณ ขจีรัตน์ ฮกเจริญ 083177XXXX
174 คุณ ประภัสสร โภคานิตย์  090070XXXX
175 คุณ ติณณา ทองเชื้อ 090697XXXX
176 คุณ ณัฐกาล ชาวยอง  094440XXXX
177 คุณ จิรชัย พิสุทธิ์เบญญา 081304XXXX
178 คุณ วรรณี ศักดิ์พิบูลรัตน์ 087507XXXX
179 คุณ สุเมธ แตงสวัสดิ์ 088199XXXX
180 คุณ สุชานาฏ ชาญประไพร 081586XXXX
181 คุณ นภนันท์ นิกรวัฒน์ 099270XXXX
182 คุณ วรมน เจริญรุ่งเรือง 090646XXXX
183 คุณ อาทิตยา จันทร์อวยชัย 080442XXXX
184 คุณ สุกัญญา วงศ์ศิริขจร 086971XXXX
185 คุณ ศตพร  บัวไสว 091145XXXX
186 คุณ มงคล ชินบุตร 089455XXXX
187 คุณ ศิลา สุระวัฒโนทัย 085184XXXX
188 คุณ อรวรรณ งามมุ่งคล้า 083117XXXX
189 คุณ วรัญญา ล้อมอิ่ม 061856XXXX
190 คุณ กัญณัฏฐ์ ช่างเก็บ 092653XXXX
191 คุณ อรุณรัตน์  ชูศรี 087399XXXX
192 คุณ ศันสณีย์ ศิริลักษณ์ 086883XXXX
193 คุณ ปริญญา กาญจนนุกูลชัย 099734XXXX
194 คุณ ธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย 090597XXXX
195 คุณ เปรมปรี  บุษบงค์ 081301XXXX
196 คุณ ภานุพงศ์ เกศิรานนท์ 094251XXXX
197 คุณ หนึ่งฤทัย ดำรงอุตสาหกิจ 081621XXXX
198 คุณ นางลัดดาวัลย์  โชคมีสวัสดิ์ 085075XXXX
199 คุณ นิศาชล ภิรมย์รัตน์ 095326XXXX
200 คุณ กรุณา กนกวลีวงศ์ 087467XXXX
201 คุณ ศิวพงศ์ ขันตี 086787XXXX
202 คุณ ณภัทร เพาะบุญ 094440XXXX
203 คุณ สมชาย กาญจนาภิพันธุ์ 082465XXXX
204 คุณ กฤษณี หนูทอง 087523XXXX
205 คุณ ธนพงษ์ เอียดชูทอง 062706XXXX
206 คุณ ปกรณ์ สัจจพงษ์ 081483XXXX
207 คุณ ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร 081617XXXX
208 คุณ นันทพร หวังรักกลาง 099426XXXX
209 คุณ อดิศักดิ์ วิเศษภักดี 081400XXXX
210 คุณ วรกานต์ ธนศักดิ์โกศล  081714XXXX
211 คุณ จิรภา กนกโกเศศ 082442XXXX
212 คุณ ณัฏฐธำรงค์กุล เพ็งพันธ์ 085144XXXX
213 คุณ ศศิวิมล อินทร์ยงค์ 087484XXXX
214 คุณ ชัยรัตน์ คัมภีรพันธ์ 095504XXXX
215 คุณ พรชัย  กนกโกเศศ 084642XXXX
216 คุณ สุพรรษา วาริชวัฒนะ 084646XXXX
217 คุณ อาซาน หาญจิตร 090878XXXX
218 คุณ Pongphun Boonmeemark  086877XXXX
219 คุณ สนธยา ทองนพรัตน์ 094493XXXX
220 คุณ วิทวัท ลี้พงษ์กุล  089456XXXX
221 คุณ จิตพิมพ์ ศรประทุม 081426XXXX
222 คุณ พงศ์ปภัส  เพชรสังคุณ 084409XXXX
223 คุณ วริษฐ์ศณัญญา กันต่าย 085363XXXX
224 คุณ ธีระ อัครอภิโภคี 081934XXXX
225 คุณ ดาริน ปลื้มไพบูลย์กุล 086971XXXX
226 คุณ ธนภูมิ เลอเลิศไทยานุภาพ 099395XXXX
227 คุณ กันตวิชญ์์ อารมณ์ 092564XXXX
228 คุณ สุชีพ พูลดาวทอง 089411XXXX
229 คุณ นางสาวภัคกุล ธิติภูริหิรัญ 099134XXXX
230 คุณ วรินท์ธิดา หลักดี 087517XXXX
231 คุณ วีรศรูต วรรณศิริ 091523XXXX
232 คุณ กัลยกร เล้าโสภาภิรมย์ 099324XXXX
233 คุณ สุพัฒน์ภรณ์ แก้วรักษ์ 085408XXXX
234 คุณ นฤธรรม ตาชื่น 084616XXXX
235 คุณ ศิลาลักษณ์ เจริญยศ 094892XXXX
236 คุณ บัญชา บูรณะกิจไพบูลย์ 080498XXXX
237 คุณ เกศิณี ชุมทอง 087399XXXX
238 คุณ ปรเมษฐ์ เกตุมณี 080422XXXX
239 คุณ วันเพ็ญ เกาะกวาง 081658XXXX
240 คุณ กิติพงศ์ ชัยบำรุงมิตร 081450XXXX
241 คุณ ประไพ การะสา 062847XXXX
242 คุณ ภาวินีย์ นิตยะวานิชย์ 099323XXXX
243 คุณ นางสาวสุธิดา วังสวัสดิ์ 062092XXXX
244 คุณ พัณณ์ชิตา ศรีน้อยพรม 061694XXXX
245 คุณ สราวุธ  ปลอดสุข 080396XXXX
246 คุณ วนิดา ขันบุ 085332XXXX
247 คุณ ธีระวัฒน์ อักษรศรี 089735XXXX
248 คุณ นันทวัฒน์ ขาวหอม 094483XXXX
249 คุณ นงนุช. สารทอง 089755XXXX
250 คุณ โศภัญญา เจริญรุ่งเรือง 061719XXXX
251 คุณ วิศรุตา เลาะเลิศสุข 090565XXXX
252 คุณ อภิโชค เลิศล้ำ 083088XXXX
253 คุณ อัจฉราพร ปานสมุทร 085355XXXX
254 คุณ พัณณิตา ครุฑนาค 090685XXXX
255 คุณ เกรียงไกร ไกรวัฒนพงศ์ 086961XXXX
256 คุณ รชา  หามนตรี 094276XXXX
257 คุณ กิตติกร ตันติปุษปรรฆ์ 087626XXXX
258 คุณ อมรพันธ์ ทวีสินอุดม 081697XXXX
259 คุณ พิชญาภา ไพจิตร์ 088775XXXX
260 คุณ วัฒนพงษ์ ทุมมา 094426XXXX
261 คุณ จักรพงษ์ พิณสาย 089459XXXX
262 คุณ ปรีขา สงวนการ 062049XXXX
263 คุณ อาทิตย์ ทิพย์มะณี 099106XXXX
264 คุณ ธรรมศักดิ์ หนูสงวน 085047XXXX
265 คุณ โสรญา อิสสอาด 061852XXXX
266 คุณ สุดารัตน์ ธรรมวงค์ 087359XXXX
267 คุณ ไพบูลย์ เจริญแสงประทีป 085415XXXX
268 คุณ อภิยุติ ชืนชม 064046XXXX
269 คุณ ภาสวิชญ์ สุทธิเสริม 063080XXXX
270 คุณ ดวงกมล เสงี่ยมดี 087562XXXX
271 คุณ เมวิกา สิราริยกุล 094693XXXX
272 คุณ เสกธวัช เจริญรุ่งเรือง 083159XXXX
273 คุณ ชลธิชา ทองสิพพัญญู 086805XXXX
274 คุณ วัชรวีร์ วชิรพันธ์ธรรม 090553XXXX
275 คุณ เย็นวดี สิทธิกุล 094589XXXX
276 คุณ ชัชวาล ธยามานนท์  083189XXXX
277 คุณ ธนู พยนต์ยิ้ม 089696XXXX
278 คุณ แพรวพรรณ ศีติสาร  087591XXXX
279 คุณ พิมพ์ สิทธิโชคตระกูล 089672XXXX
280 คุณ ธนวรรณ ปัญญาขาว 081490XXXX
281 คุณ ศศิธร ชัยสุวรรณ 064654XXXX
282 คุณ ณัฐิยา รัตนวิเชียรไชย 087401XXXX
283 คุณ ศุภณัฐ อุทธิยา  091928XXXX
284 คุณ นนทพรรณ หอวรรธกุล 081622XXXX
285 คุณ มัณฑนา จับปรั่ง 087387XXXX
286 คุณ นงลักษณ์  หมั่นวงศ์ 094817XXXX
287 คุณ โสพิศ ใจปาละ 061651XXXX
288 คุณ ปภัสสร ทองนิยม 084518XXXX
289 คุณ อมรรัตน์ ไกรรัตน์ 094846XXXX
290 คุณ พิชชญาณี สังข์สมบูรณ์ 094624XXXX
291 คุณ ฉลองรัช  จงรักษ์ 085152XXXX
292 คุณ แสนสุข ทหราวานิช 081421XXXX
293 คุณ พินทุผล ทหราวานิช 061432XXXX
294 คุณ กัญจน์กมล วิรติภู 094653XXXX
295 คุณ ศิริญญา สาระพัด 099262XXXX
296 คุณ ปาริชาติ งอกผล 097104XXXX
297 คุณ พรหม​วิวัฒน์​ ปรี​ชล​ 082769XXXX
298 คุณ มันทนี ปรักกมกุล 081581XXXX
299 คุณ ชิติพัทธ์ อนวัชตระกูล 062642XXXX
300 คุณ อาภัสร วรพันธโยธิน 085137XXXX
301 คุณ ธีรพงษ์ ชารัมย์ 090039XXXX
302 คุณ พงศธร ศิลปอุไร 089442XXXX
303 คุณ ผกาวลี  ดีตลอด 099251XXXX
304 คุณ นพดล วิเสโส 082784XXXX
305 คุณ กฤษดี  อิทธิพลกังวาล 089143XXXX
306 คุณ นพมาศ โอกระจ่าง 086182XXXX
307 คุณ ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย 086789XXXX
308 คุณ สถาพร ชูสุวรรณ 087607XXXX
309 คุณ วงศกร  แซ่เฉิน 095123XXXX
310 คุณ นพดล ชุมภูวิลาส 094351XXXX
311 คุณ สัมปะชาโน 095084XXXX
312 คุณ วันเพ็ญ โกมลสุรกุล 062852XXXX
313 คุณ กฤษดากร ชัยยะเพกะ 083026XXXX
314 คุณ ศราวุธ โอฬารเสถียร 081545XXXX
315 คุณ ชุลีมาศ จิตบรรจง 099329XXXX
316 คุณ บุษรินทร์ วรรธนะภูติ 082723XXXX
317 คุณ ศิวณัฐ กิตติภควัต 086990XXXX
318 คุณ ชนาธิป อยู่หนองไผ่ 090607XXXX
319 คุณ วัลลภ  ชำนิเขตร์การณ์ 094553XXXX
320 คุณ สมภพ ประสิทธิ์สมสกุล 086565XXXX
321 คุณ สมเกียรติ เจริญรุ่งเรือง 081481XXXX
322 คุณ ณรงค์ศักดิ์ หวังรัตนปราณี 084147XXXX
323 คุณ อนีส ยูนุธ์ 086966XXXX
324 คุณ อัครชัย อินทวิชญ 085068XXXX
325 คุณ วินัย ภูมิรัตนรักษ์ 089661XXXX
326 คุณ จิตติมา สุทธิวรรณ 085142XXXX
327 คุณ เกศรา ต๊ะมััง 084673XXXX
328 คุณ ชญานิน กามะ 083735XXXX
329 คุณ ธนาทร ทองรักษ์ 090072XXXX
330 คุณ เบญจศรี นิเวศสันติ 090719XXXX
331 คุณ จุไรรัตน์ ตัณพิพัฒน์ 089786XXXX
332 คุณ ศุภลักษณ์ ตั้งตรงผล 089788XXXX
333 คุณ บุศรา จิระวรสุข 085352XXXX
334 คุณ อรปรีจา ปกรณ์ธรรม 084514XXXX
335 คุณ ประทีป ยวงบุญเยี่ยม 087669XXXX
336 คุณ จินดา แสดรัมย์ 062665XXXX
337 คุณ ธีรวุฒิ จุ่นหัวโทน 087563XXXX
338 คุณ วารี ธัญมงคลสวัสดิ์ 085391XXXX
339 คุณ รุจ ปุญญโชติ 085151XXXX
340 คุณ ศิริภา แก้ววิไล 084602XXXX
341 คุณ เจษฎา อบโอ 095036XXXX
342 คุณ รติมา ลิ้มสีมารัตน์ 083124XXXX
343 คุณ เบญจพร พรหมพิทยา 081444XXXX
344 คุณ สุภัทรา  ใจเดี่ยว 082751XXXX
345 คุณ สนาม มิ่งเคน 095090XXXX
346 คุณ พีรยศ พิงพิทยากุล 088098XXXX
347 คุณ ศิริพร พิณโพธิ์ 094370XXXX
348 คุณ หทัยทิพย์ กิจทวี 062741XXXX
349 คุณ ณปภัช เหลืองอ่อน 061362XXXX
350 คุณ ชนนิกานต์ แซ่อึ้ง 099064XXXX
351 คุณ เอกนฤน จิระประดิษฐกุล 081436XXXX
352 คุณ ศุภวรรณ  ทองสี 093245XXXX
353 คุณ อารีรัตน์ ทองเอม 082345XXXX
354 คุณ ถาวร แซ่โง้ว 083964XXXX
355 คุณ พัลลภ พุทธ์มีผล 087557XXXX
356 คุณ มัลลิกา บุญพุทธรักษ์ 081564XXXX
357 คุณ ญาณวุฒิ แสงศิรินาวิน 080538XXXX
358 คุณ ปัญจรัตน์ สิริลาภพร 082340XXXX
359 คุณ ศิริวัฒน์ วิลันโท 061765XXXX
360 คุณ ณนนท์ คมวีระวงศ์ 094907XXXX
361 คุณ วิสสุตา พฤฒินันท์ 094839XXXX
362 คุณ พัชญา โพธิรัตน์สมบัติ 084134XXXX
363 คุณ มานพ บวรกิจมั่นคง 086823XXXX
364 คุณ พลาธิป ทองมณีรัตน์ 094582XXXX
365 คุณ นพดล ยะนิล 086755XXXX
366 คุณ อุดมสิน ปรักกมกุล 089455XXXX
367 คุณ ณัฐริกา อุบลทิพย์ 094479XXXX
368 คุณ พิทยา หลอดทอง 061998XXXX
369 คุณ สารชัย ตั้งเสถียร 097180XXXX
370 คุณ วีณากร พรหมอยู่ 099246XXXX
371 คุณ มูฮำมัดากกายสัน บาฮะคีรี 087325XXXX
372 คุณ นาถยา เกตุมณี 099147XXXX
373 คุณ สุชาวดี สมประสงค์ 088838XXXX
374 คุณ ภูริภัทร แซ่ลี้ 089687XXXX
375 คุณ อานัส กาญจนบูรณ์ 085020XXXX
376 คุณ ตรีจินดา สุนทรเนตร 086775XXXX
377 คุณ รัตนา  เต็งประเสริฐ 080558XXXX
378 คุณ หนึ่งฤทัย โอสถศรี 099018XXXX
379 คุณ ชลเทพ จันทร์ศิริ 094560XXXX
380 คุณ พิชญา ปรักกมกุล 099179XXXX
381 คุณ โชติกา เหลืองอรชร 087338XXXX
382 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ สมใจ 064494XXXX
383 คุณ ภคิน กาญจนวิวิญ 063446XXXX
384 คุณ สุทธิวัฒน์ ดาราศรีศักดิ์ 094798XXXX
385 คุณ สุพจน์ วิวัฒนรัตนบุตร 065002XXXX
386 คุณ ณิชกานต์ ธรมธัช 085871XXXX
387 คุณ กิตติพงษ์ สุวัฒนบรรพต 081592XXXX
388 คุณ ชลลดา สุตัณฑวิบูลย์ 081456XXXX
389 คุณ คณิต สุขพิศิษฐ์ 085061XXXX
390 คุณ วันทนีย์ โตนดดง 085052XXXX
391 คุณ ชรินรัตน์  ยอดเกื้อ 095083XXXX
392 คุณ นิมิตร   ค้าแกว่น 089631XXXX
393 คุณ สมคิด คูสุวรรณ 085914XXXX
394 คุณ รัตนาภรณ์ เพชรชนะ 062684XXXX
395 คุณ ดุลยปรัชญ์ ศรีนวลจันทร์ 082497XXXX
396 คุณ วรานพ เจริญเชื้อ 095524XXXX
397 คุณ ธนฤกษ์ กลางขุนทด 094009XXXX
398 คุณ ภรกฤช เทพบัวทอง 093224XXXX
399 คุณ นวลจันทร์ วีระทัตพันธ์ 094585XXXX
400 คุณ จักรีวงศ์ ห้าวหาญ 081592XXXX
ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
42 จาก 42
อัพเดตล่าสุด:
‎20-12-2018 05:08
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น

 ยากมากเลย ตั้ง 300 คนจะไปหาที่ไหน และทำยังไง ชวนเพื่อนโดยใช้ ลิ้งค์ เหรอ แล้วจะรู้ได้ยังไง เพื่อน dtac 300 🤔🤔🤔 ทำยังดี 555 download dtac  app ไว้แล้ว ต้องลบแล้วโหลดใหม่ป่ะ คิดไม่ออก

 

dtac  app  มีประโยชน์ มีกิจกรรมดี ๆ ให้ร่วมสนุกได้รางวัลกันอยู่เรื่อย ๆ เลยครับ เช่น รับฟรีตั๋วหนัง SF จากการเติมเงินเบอร์ตนเอง , เล่นเกมส์บน dtac app ฟรีตั๋วหนัง SF , รับคูปองเงินสดเทสโก้โลตัสเมื่อเติมเงินให้เบอร์  อื่นบน dtac app หรือแม้แต่การร่วมสนุกกับ dtac online community  มีหลากหลายร้านค้าให้เราได้ใช้สิทธิ์อีกด้วยเจอแทบจะทุกย่างก้าวก็ว่าได้ สะดวก ประหยัด สามารถเช็คยอดใช้ปัจจุับนเพื่อไม่ให้ยอดชำระเกินจากแพ็กที่สมัครไว้ สามารถชำระให้เบอร์อื่นๆ ตรวจสอบยอดเงินยอดเงินคงเหลือและเติมเงินได้ทันทีผ่านแอป สามารถเปลี่ยนแปลงหรือซื้อแพ็กเกจเพิ่มได้ มีการออกโปรโมชั่นสิทธิพิเศษ ให้เราอีกมากมาย

บอกตามตรงเลยนะคะ ตอนแรกเคยคิดจะเปลี่ยนใจจากดีแทค แล้วย้ายไปค่ายอื่น ด้วยเหตุผลนานับประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์ โปรโมชั่น การบริการ หรือกระทั่งกลัวซิมดับ แต่จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้กล้าบอกได้เลย ว่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆ ที่ไม่คิดจะเปลี่ยนใจ หรือย้ายค่ายไปค่ายอื่นๆ แม้ว่าเค้าจะมีโปรโมชั่นอื่นที่ดี และไม่ดีปะปนกันไป มาทั้งหลอกล่อ ลดราคาโปร ลดราคาเครื่อง แต่ดีแทคก็ไม่เคยย่อท้อ มีโปรโมชั่นจัดมาให้ลูกค้าเช่นเดียวกัน ส่วนตัวชอบก็ตรงที่มีบริการสำหรับลูกค้าปัจจุบันในการซื้อเครื่องใหม่ราคาพิเศษ หมดไปเท่าไรแล้วก็ไม่รู้กับคำว่าเครื่องราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าดีแทคปัจจุบัน แต่ไม่เคยคิดเสียดายเงินเลยสักนิดที่ใช้ค่ายนี้ 

 

      การบริการของพนักงาน  ส่วนตัวจะไปใช้บริการที่เดอะมอลล์ บางแค พนักงานทุกท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี แบบเป็นกันเอง ลูกค้าแน่นทุกครั้งที่เข้าไป แต่กลับได้รับรอยยิ้มกลับมาแบบไม่เหนื่อย ไม่ย่อท้อในการทำงานกันเลยสักครั้ง ไม่ว่าจะเป็นแผนกต้อนรับ แนะนำสินค้า หรือหน้าเคาน์เตอร์ พนักงานพูดจาด้วยคำพูดที่ไพเราะกันทุกคน ให้คำแนะนำดีมากๆ รวมไปถึงเวลาที่เราโทรไปที่ call center ถึงแม้ว่าจะติดต่อยาก แต่ทุกครั้งที่มีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการใช้งาน มักจะได้รับคำตอบที่เป็นประโยชน์ และเนื้อหาความรู้ส่วนใหญ่จะได้ครบตามความต้องการของลูกค้า

 

     ขอบคุณที่ช่วยพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกๆวัน 

     ขอบคุณที่ช่วยดูแลเราในวันที่เราเกิดปัญหาจากการใช้งาน

     ขอบคุณที่มีสัญญาณเครื่อข่ายที่ดีให้เราได้ใช้

     ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะ

dtec app ทำให้การใช้งานง่ายขึ้น จากประสบการณ์ตรง 
1. เลือกสมัครใช้อินเทอร์เนต ง่ายมาก เพราะ ปกติจะใช้แค่ครั้งละไม่เกินชั่วโมง เพ็กเกตที่ใช้เป็น โกเพลิน ดีที่เนตไม่รั่ว ถ้าต้องการเพิ่มความเร็วเนต ก็แค่เข้าไป ดีเทคแอป กดที่ 2 - 3 ครั้งได้ละ
2. มีกิจกรรมดีๆ ให้สนุกได้เสมอ อย่าง สองครั้งล่าสุด เป็นไต่เขา สนุกนะนะ แต่ทำไม่สำเร็จโดนงูฉกตลอดๆ อีกกิจกรรม คือตอบฉัน ปัญหากวนมากๆ เลย กว่าจะตอบถูกครบ ก็เล่นไปหลายวัน แต่โดยสรุปก็ดีนะคะ แต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จกับกิจกรรมในส่วนของ แคมเปนเท่าไร
3. เช็คยอดการใช้งานได้ง่ายมาก รู้ทันทีว่า มีอะไรผิดปกติ หรือเปล่า อย่างล่าสุด อยู่ๆ ก็มี sms เก็บเงิน ซึ่งมั่นใจว่าไม่เคยสมัครนะ แต่เราเป็นปุ๊บยกเลิกทัน แต่ก็นั่นหละ เสียไปฟรีๆ  1 ครั้ง ย้ำ เราไม่เคยสมัครนะมันเข้ามาได้ไง ถ้า ดีเทคทำให้ sms พวกนี้เข้ามายากหน่อยคงดี ให้มันใจว่าผู้ใช้ต้องการสมัครจริงๆ  ถ้าทำได้จะดีมากเลย ไม่งั้นเราก็จะกังวลว่าจะมีแบบนี้เข้ามาเมื่อไร มันไม่ดีเลยนะ
4. ในส่วนของรีวอร์ด ชอบนะมีขนมอร่อยๆให้ทานฟรีๆ เดือนละชิ้น มีไอติม อาหาร ท่องเที่ยว นั่งรถ ที่มีส่วนลดให้ เป็นอระไรที่ดีต่อใจมาก
สรุปโดยรวมแล้ว dtac app ดีและมีประโยชน์มาก

39 40

43 44

ชื่อซ้ำครับ

น้องฟ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่คุณ Waranyal ให้โอกาส และไว้วางใจให้ดีแทคได้ดูแล และอยู่คู่กับดีแทคมาตลอดโดยที่ไม่ทิ้งกันไปไหน
ดีแทคขอขอบคุณที่สนับสนุนและใช้งานกับดีแทคมาอย่างต่อเนือง และสัญญาว่าจะไม่หยุด จะพัฒนาในเรื่องสัญญาณ ปรับปรุงด้านโปรโมรขั้น

และใส่ใจดูแลด้านบริการให้ดียิ่งขึ้น
เนื่องจากน้องฟ้าติดต่อกลับคุณ Waranyal ที่หมายเลข 6661856xxxx ไม่สามารถติดต่อได้ ไม่มีผู้รับสาย
อย่างไรรบกวนขอทราบรายละเอียด สำหรับการติดต่อรับบริการที่ เดอะมอลล์ บางแค เข้ามาเพิ่มเติมสักนิดนะคะ
- วัน เวลา ที่ติดต่อรับบริการ
- เรื่องที่ติดต่อในการรับบริการ
- ลักษณะเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
รบกวนแจ้งกลับเข้ามาทาง inbox พร้อมแนบ link กระทู้นี้กลับเข้ามาด้วยนะคะ

น้องฟ้า ยินดีช่วยดูแลและประสานงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ต่อไปนะคะ *-*

 

7416 

@คุณ gy2549 และ @ คุณ pass ขอบคุณที่เข้ามาแชร์ข้อมูลดีๆ ประสบการณ์ตรง และกิจกรรมดีๆ ของ dtac app เพื่อเป็นประโยชน์ ให้กับสมาชิกท่านอื่นๆนะคะ

และ @ คุณ teerute ขอบคุณนะคะ ที่เข้ามาแจ้งข้อมูลดังกล่าว น้องฟ้า ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อมูลแล้วนะคะ *-* 

 

7416 

เรียน @teerute

 

ขออภัยในความผิดพลาดอย่างสูงค่ะ 

ทางเราได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

 

ขอบคุณมากค่ะ

ทีมงาน

dtac community 

ยินดีด้วยครับ ผู้ชายเฉยๆผู้ชายโมโหหัวใจหัวใจ

@

ในหน้าลิ้งค์ที่เราเอาไว้ชวนเพื่อน พอเพื่อนกดลิ้งค์ของเราเเล้ว มันขึ้นให้กรอกเบอร์ ตามรูปที่เเนบมา 

(เบอร์ที่ให้กรอกเป็น เบอร์ของผู้เเนะนำ หรือเบอร์ของเพื่อนอ่ะ)

ถ้าไม่เป็นการรบกวนช่วยตอบกลับทางเมลอีกช่องทางนึงหน่อยน่ะครับ >> beamcoe@gmail.com

 

เ้พะ.png

 

 

 

 

หาแค่ 6 คนที่ไม่เคยใช้ dtac app มาโหลดยังยากเลย

รางวัลใหญ่ต้องหาถึง 300 คน ใครทำได้นี่ให้เค้าไปเถอะ ยอมใจ ฮ่าๆ

มีแต่เพื่อนดาวน์โหลดแอปไว้แล้วทั้งนั้น ยากจริง

@psubeem ในหน้านั้นคือใส่เบอร์ของเพื่อนที่จะดาวน์โหลดค่ะ (เพื่อนที่ถูกแนะนำ)

 

ขั้นตอนทำภารกิจ ยอดคนดาวน์โหลดดีแทคแอป   

1. คลิกที่นี่ เพื่อสร้าง link  แนะนำเพื่อนดาวน์โหลด (ใส่เบอร์ดีแทคที่ใช้ร่วมกิจกรรม/เบอร์ของผู้แนะนำ)

(หมายเหตุ: ยอดดาวน์โหลด หมายถึง การดาวน์โหลดและเปิดใช้งานดีแทค แอปครั้งแรกเท่านั้น)

 

สร้าง link แนะนำเพื่อนดาวน์โหลด (สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม)สร้าง link แนะนำเพื่อนดาวน์โหลด (สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม)

2. เมื่อได้ link ที่สร้างจากเบอร์ผู้ร่วมกิจกรรม(link ส่วนตัวของผู้แนะนำ) > นำไปแนะนำเพื่อนเพื่อดาวน์โหลด

 

link ที่ไว้แนะนำเพื่อนดาวน์โหลดlink ที่ไว้แนะนำเพื่อนดาวน์โหลด

ไม่เข้าใจ 55555 ยุ่งยากเกินไป

 ลำดับ 105 วิลาสินี แสงอิ่ม 

รบกวนแก้ นามสกุลด้วยค่ะ 

 

และ รบกวนทำรูปประกอบแต่ละขั้นตอน พร้อมตัวอย่างกรอกดีกว่าค่ะ เข้าใจยากเหมือนกันค่ะ

 

จะไปหาเพื่อน ใหม่ที่ใช้ได้ยังไง เพราะคนที่ใช้อยู่ก็มีแอปดีแทคกันแล้วทั้งนั้น คงไปได้แค่นี้ไม่ทำอะไรต่อแล้วแหละ ยอมเลยยากเกินไป ไปตอบรางวัลกินไก่แมคโดนัลฟรีดีกว่า อันนี้ได้แน่ๆ

@Wilasini

เรียน คุณ วิลาสินี แสงอิ่ม 

 

 ขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ ทางเราได้แก้ไขนามสกุลให้เรียบร้อยแล้ว

 

ขอบคุณมากค่ะ 

ทีมงาน

dtac community 

เเล้วเราจะทราบ หรือ ตรวจสอบได้ยังไงว่าเราเเนะนำไปกี่คนเเล้ว เช็คได้ที่ไหนบ้างครับ

@psubeem ทางดีแทค คอมมูนิตี้จะอับเดทข้อมูลจำนวนการดาวน์โหลดให้ทุกวันจันทร์ค่ะ วันนี้ได้แจ้งแล้วที่โพสต์นี้ค่ะ https://bit.ly/2RMdqPt 

ถ้าเปิดเบอร์ดีเเทคให้ครอบครัวใช้ ด้วยบัตรปชช.ของเรา เเบบนี้เวลาเเนะนำผ่านลิ้งค์ จะนับรวมไหมครับ หรือว่าต้องเป็นเบอร์อื่น/บัตรปชช อื่น 

@Wilasini @lek2100 @psubeem  ทางเราได้ปรับกติกาให้ง่ายขึ้น สามารถดูภารกิจของการดาวน์โหลดของตำแหน่ง journeyman และ Crackerjack ได้ที่ข้างบนตรงสีแดงนะคะ

สวัสดีชาวดีแทค คอมมูนิตี้

 

กติกาใหม่ง่ายขึ้นมากครับ ยินดีกับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ารอบแรกด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับ ส่วนผมก็เพิ่งใช้งานครับ ยังไงก็ขอคำแนะนำด้วยนะครับ แล้ว 13 ธันวาคม 2561 มารอลุ้นกันครับ ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษจาก ดีแทคครับ แล้วหากใครยังไม่มีแอฟพลิเคชั่น Dtac app ที่สามารถช่วยเช็คยอด เติมเงิน จ่ายค่าบริการ ซื้อแพ็คเกจเสริม รวมไปถึงดีแทครีวอร์ด ที่มีทั้งส่วนลดร้านค้ากว่า 170 ร้านค้า สามารถดาวน์โหลดได้ที่ตามลิงก์นี้ครับ 

 

http://ddch.dtac.co.th/MDDAffiliateWeb/Download/5f8de82?lang=TH

 

มาร่วมเป็นเพื่อนกันที่ดีแทคครับ ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขกับการทำงานในทุกวัน ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้ว ยังไงหันมาดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณกันด้วยนะครับ

ยังไม่มีคะแนนกับเขาเลยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วแต่ไม่รู้วิธีดาวโหลดช่วยบอกหน่อยครับ

 

 

@natsimaporn 

ถ้าเปลี่ยนเบอร์ได้ไหมครับ 

42คุณปิยะวุฒิ สุวรรณาคม089908XXXX
  พอดีเบอร์ 089908XXXX กดรับลิ้งค์ที่จะเอาไปแนะนำไม่ได้ครับ ตามรูปด้า่นล่าง
  >>>>> เปลี่ยนเบอร์เป็น 0620500079  ได้ไหมครับ

 

78678.PNG

เปลี่ยนเบอร์เป็น 0620500079  ได้ไหมครับ


 

ให้เพื่อนสมัครผ่านลิ้งค์แนะนำแล้วก็ไม่เห็นนับเลย งงกติกามากค่ะ T-T

นับเป็นการเติมเงินแทนได้มั้ย

@bitakou แปลว่าเพื่อนๆของคุณ bitakou เคยโหลดดีแทค แอปแล้วค่ะ อาจจะเคยโหลดนานมากแล้ว หรือเพื่อนอาจจะเคยผูกเบอร์กับดีแทค แอปแล้วค่ะ

และ อาจจะใช้ดีแทค แอป ตลอด เลยไม่ถูกกติกาตามข้างล่างนี้ค่ะ

-ดาวน์โหลดสำหรับการเปิดใช้งานดีแทคแอปครั้งแรกเท่านั้น

-ดาวน์โหลด สำหรับเบอร์ที่เคยดาวน์โหลดดีแทค แอปแล้ว แต่ไม่มีการใช้งานมากกว่า 30 วันขึ้นไป

@psubeem ต้องขออภัยค่ะ ไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์ได้นะคะ เพราะตามที่ได้แจ้งประกาศไปแล้วค่ะ ทางเราให้ใช้เบอร์ที่สมัครมาร่วมเล่นกิจกรรมค่ะ และทางเราได้ช่วยตรวจสอบให้คุณ psubeem แล้วค่ะ เบอร์ของคุณมียอดเข้านะคะ ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องลิงค์ค่ะ

@natsimaporn 

@manida 

ช่วยตอบข้อสงสัยหน่อยครับ

จาก 400 คน เหลือ 315 รางวัล

1. Samsung Galaxy S9+                          จำนวน 5 รางวัล

2. Huawei Mate 10 Pro                            จำนวน 10 รางวัล

3. SF Cinema Premium seat  (2ที่นั่ง)       จำนวน  300 รางวัล 

เเล้วคะเเนนที่ประกาศชื่อทำไมมี 27 คนเองอะครับ (ณ เวลา 15:20)

แล้วถ้าคนที่ทำไม่ถึงเป้าหมายของเเต่ละด่านละ ทำไงยังได้ของรางวัลไหม โควต้าให้มา 315 รางวัล

แอบสงสัยนิดนึง ณ ตอนนี้มีผู้ที่ผ่านด่าน 10 คนทั้งใน3ตำเเหน่ง เท่ากับว่าของรางวัลทีเหลืออีก 305 รางวัลนั้นหายไปไหน? 

 

@psubeem สวัสดีค่ะ ขอบคุณทางคุณ @psubeem ที่มาร่วมเล่นแคมเปญนะคะ ขอตอบคำถามเป็นข้อๆดังนี้ค่ะ

 

1. เเล้วคะเเนนที่ประกาศชื่อทำไมมี 27 คนเองอะครับ

ทางเราสรุปยอดรายชื่อเฉพาะผู้ที่มี "ยอดดาวน์โหลดในครั้งแรก" เท่านั้นค่ะ หากคนที่ได้เฉพาะยอด "คนที่เคยดาวน์โหลดดีแทคแอปแล้ว ไม่มีการใช้งานมากกว่า 30 วันขึ้นไป" เพียงอย่างเดียว ทางเราจะไม่ได้นำมาสรุปในตารางค่ะ เพราะตามกติกา จะต้องมียอด "ดาวน์โหลดในครั้งแรก" เป็นหลักค่ะ

 

2. แล้วถ้าคนที่ทำไม่ถึงเป้าหมายของเเต่ละด่านละ ทำไงยังได้ของรางวัลไหม โควต้าให้มา 315 รางวัล

เนื่องจากแคมเปญมีกฎและกติกาที่ชัดเจนในการที่จะได้รับของรางวัล หากผู้ร่วมกิจกรรมทำยอดไม่ถึงตามกำหนด ทางเราคงไม่สามารถให้รางวัลได้ค่ะ เพื่อความยุติธรรมกับผู้ร่วมแคมเปญท่านอื่นๆ ค่ะ 

 

ขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมกับทางเรานะคะ ทางเรายังมีกิจกรรมดีๆที่จัดให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกอีกเรื่อยๆค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

Screenshot_25611221_200314.jpg

 ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ค่ะ

@natsimaporn

@manida

ยืนยันสิทธิอย่างไรคะ

User . Pass

ไม่ได้รับคำตอบก็คือแม้แต่ตั๋วหนังก็ไม่ได้หรือคะ