ถ้าต้องการใช้ dtac 5G 700MHz ต้องสมัครแพ็กเกจใหม่หรือไม่

 

ไม่จำเป็น หากแพ็กเกจที่ใช้งานเป็นแพ็กเกจที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตเพียงพอต่อการใช้งาน หรือมีแพ็กเกจไม่จำกัดความเร็ว

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง