ต้องการตรวจสอบการลงทะเบียนซิมการ์ดระบบเติมเงิน/ระบบรายเดือนด้วยตนเอง  ว่าข้อมูลถูกต้องไหม  ทำได้ยังไง?

 

-  สามารถกด *102# โทรออก จากหมายเลข dtac ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือนได้ทันที  จากนั้นระบบจะส่ง SMS มาแจ้งว่า 08XXXXXXXX

ลงทะเบียนด้วยบัตรลงท้ายด้วย XXXX  โดยจะแสดงหมายเลข 4 ตัวท้ายของบัตรประชาชน

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎03-11-2017 12:14
อัพเดตแล้วโดย:
 
ความคิดเห็น

อยากแก้ซิมเติมเงิน ลงทะเบียนด้วยบัตรคนอื่นครับ

@รสสคนธโสภาค น้องฟ้าแนะนำเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียนได้นะคะ โดยใช้เอกสารดังนี้ค่ะ
>> กรณีเจ้าของเดิมติดต่อพร้อมกับเจ้าของใหม่
- Sim Card ที่สมบูรณ์ เห็นเลขที่ Sim ชัดเจน
- บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียนเดิม
- บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียนใหม่

>> กรณีมอบอำนาจ
- Sim Card ที่สมบูรณ์ เห็นเลขที่ Sim ชัดเจน
- บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตร ของผู้จดเบียนเดิม เซ็นรับรอง
- บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตร ของผู้จดทะเบียนใหม่เซ็นรับรอง
- หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตาม กฎหมายกำหนด 10 บาท กรณีไม่มีใบมอบอำนาจ สามารถเขียนข้อความการมอบอำนาจลงในสำเนาบัตรประชาชนได้ โดยข้อความที่เขียน ดังนี้ค่ะ

“ข้าพเจ้ายินยอมให้เปลี่ยนแปลงผู้ใช้บริการเลขหมาย 08x- xxx-xxxx ในนามของข้าพเจ้าเป็นจดทะเบียน ในนาม.....ตั้งแต่วันที....เป็นต้นไป”

ติดต่อได้ที่ สำนักงานบริการ หรือ dtac center ตรวจสอบสาขาที่สะดวกได้ที่ >> https://www.dtac.co.th/help/store-locations.html นะคะ

10475