ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่เข้าเงื่อนไข ชดเชยคนละครึ่ง เพราะเป็นนิติบุคคล , ต่างชาติ ,Migrant จะขอแก้ไขเลขที่บัตรประชาชนได้หรือไม่

 

ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากข้อมูลการจดทะเบียน จะยึดจากเอกสารการจดทะเบียนหมายเลขเป็นหลักค่ะ

 

 

ทั้งนี้กลุ่มที่รับสิทธิ์จะเป็นกลุ่มที่สถานะ active และเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก 

โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 16 ธค 63 เท่านั้น

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎18-12-2020 01:46
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง