ซิมดีแทคหายทำอย่างไรดี

 

  • แนะนำติดต่อ @dtac_Callcenter เพื่อขอระงับซิมการ์ด โดยเจ้าหน้าที่ Call Center จะมีการตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ ก่อนรับเรื่องดำเนินการระงับ

  • แนะนำติดต่อออกซิมการ์ดใหม่เบอร์เดิมที่ศูนย์บริการดีแทค ได้ทั้ง dtac hall หรือ dtac center ทุกสาขาตรวจสอบสาขา คลิกที่นี่

 

  • เอกสารที่ต้องใช้ติดต่อออกซิมการ์ดใหม่เบอร์เดิม ทั้งระบบจดทะเบียนรายเดือนและระบบเติมเงิน

กรณีผู้จดทะเบียนมาดำเนินการด้วยตนเอง

กรณีมอบอำนาจ

• บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียน

• บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน
   ของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง
• บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน
   ของผู้รับมอบอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง

 

  • เฉพาะกรณีซิมการ์ดลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ต้องมีใบบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเพิ่มเติม

ฟรีค่าธรรมเนียมการออกซิมการ์ดใหม่ ทั้งระบบจดทะเบียนรายเดือนและระบบเติมเงิน

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎17-09-2020 02:34
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง