การรับรางวัล เทศกาลมหาเฮง

 

1. กรณีของรางวัลสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทพร้อมจี้มงคล หรือ Voucher Big C มูลค่า 40,000 บาท บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์ตามระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อนัดหมายกันกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้ผู้โชคดีเข้ามารับของรางวัลที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยผู้โชคดีต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) หรือหนังสือเดินทาง (Passport) อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมด้วยซิม DTAC ที่แสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับของรางวัล เพื่อแสดงตนขอรับของรางวัล หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้หรือผู้โชคดีไม่ประสงค์ขอรับของรางวัล ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัล ทางบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป
2. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลนั้นเอง
3. กรณีของรางวัล ฟรีอินเตอร์เน็ต 12 เดือน บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มอินเตอร์เน็ตแพ็กเกจ เข้าสู่ระบบไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีนั้นโดยอัตโนมัติ โดยผู้โชคดีจะได้รับข้อความ SMS เพื่อเป็นการยืนยันการได้รับของรางวัล ภายใน 1 สัปดาห์นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
4. รางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้โชคดีมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้
7. พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัทฯ, บริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการ, บริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
8. หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นลูกค้าดีแทค ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน และมีมีสถานภาพ active ในวันที่มารับของรางวัล
9. หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับของรางวัลจะต้องมีสถานภาพ active ในวันที่มารับของรางวัล
10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

11. ผู้โชคดีหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ สามารถรับรางวัลได้ 1 รางวัลตลอดรายการ

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎06-12-2018 09:54
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น

0950656...ได้รับรางวันมั่ยค่ะขอทราบ3ตัวหลังหน่อยค่ะ

ถ้าหากเรารับรางวัล เน็ตฟรีทั้งปีแล้วเราต้องเตรียมอะไรบ้าง แล้วต้องเสียอะไรเพิ่มมั้ยครับ