ฆฤณ
สมาชิกขาประจำ

 

'ดีแทค'  จัดงาน Shift Happens: พลิกธุรกิจให้ทันวันพรุ่งนี้ มุ่งพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างสัมคมที่ดี 'ปธ.บริหารดีแทค' ชี้ ผู้บริโภคควรเรียกร้องให้ภาคธุรกิจแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพราคาและสินค้าให้ดีขึ้น

 

 

"ดีแทค" แนะผู้บริโภคเรียกร้องภาคธุรกิจยกระดับสินค้า
 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน "Shift Happens: พลิกธุรกิจให้ทันวันพรุ่งนี้" ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เพื่อเปิดมุมมองแห่งโลกอนาคต รู้ทันความท้าทาย และพลิกธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างสังคมที่ดีไปพร้อมกัน  ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาตร์พฤติกรรมและการทดลอง และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยพยายามแก้ปัญหาการติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการยกระดับเทคโนโลยี การค้า และการลงทุน แต่กลับละเลยการยกระดับคุณภาพสังคม โดยการนิยามคนดีของคนไทยนั้นจะมีความเป็นครอบครัวสูง ช่วยเหลือคนใกล้ชิด กลุ่มเพื่อน รวมถึงผู้ที่มีบุญคุณและนับถือก่อน จนวัฒนธรรมเหล่านี้นำมาสู่ระบบอุปถัมภ์ที่ทำให้เอาเปรียบและโกงคนนอก ซึ่งวัฒนธรรมที่เอื้อคนโกงมันถูกหล่อหอมมาจากที่บ้านและโรงเรียน ที่สอนเห็นคุณค่าที่มีความเป็นครอบครัวสูงจนเหนือคุณค่าแบบอื่น 

ทั้งนี้การลดพฤติกรรมการโกงในสังคมลงได้นั้น จะต้อง การเคารพสิทธิสาธารณะ การรับฟังความเห็นผู้อื่น และคุณธรรมที่เน้นความเป็นครอบครัว ก็ควรใช้เมื่ออยู่ในบ้านเท่านั้น เมื่อก้าวออกมาสาธารณะ การเคารพสาธารณะย่อมมีความสำคัญกว่า

 

 

ด้านนาย ลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค ระบุว่า องกรค์ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น จะเป็นเรื่องเดียวกับคุณภาพและราคาสินค้า เพราะจะมีส่วนช่วยทำให้องกรค์ธุรกิจสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูกได้ นอกจากผู้บริโภคที่ได้ปรโยชน์แล้ว สังคมโดยรวมจะดีขึ้นด้วย ซึ่งสาเหตุที่ผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ลุกขึ้นมาเรียกร้องมาตรฐานจริยธรรมที่ดีจากองค์กรธุรกิจ เพราะเข้าใจผิดว่าการแข่งขันที่เป็นธรรมจะเกิดขึ้นเอง และการผูกขาดสินค้าไม่ส่งผลเสียต่อธุรกิจ นอกจากนี้ยังเข้าใจผิดว่า การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ดี เกิดขึ้นได้จากภาครัฐหรือผู้ที่มีอำนาจเท่านั้น ในความจริงแล้วสามารถเกิดขึ้นได้จากพลังของคนธรรมดา โดยเฉพาะพลังของผู้บริโภค

 

 

 

 

"เสียงของผู้บริโภคเป็นเสียงที่ทรงพลังอย่างยิ่งต่อโลกธุรกิจทุกวันนี้ เพียงแค่ผู้บริโภคตระหนักถึงพลังของตัวเอง ลุกขึ้นตั้งคำถาม และเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับให้สินค้าคุณภาพดีขึ้น ราคาถูกลง มีบรรษัทภิบาลและมาตรฐานทางจริยธรรม สุดท้ายผู้บริโภคจะเป็นผู้ชนะ" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค กล่าว

 

 

 

ข้อมูลและภาพ : PPTVHD 36