Samii_go
Brand Lovers

Rating_Review_socialbanner_1200x627_FB20.jpg

 

dtac | online store และ dtac online community เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “Rating & Review” เปิดพื้นที่ให้ลูกค้ารีวิว
พร้อมแชร์ประสบการณ์ การซื้อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รวมถึงบริการที่ได้รับ
พิเศษ! ทุกรีวิว ระหว่างวันนี้ – 14 มีนาคม 2559 ลุ้นรับ dtac | online store Powerbank 9000 mAh มูลค่า 2,190 บาท จำนวน 100 รางวัล

 

เงื่อนไขการรีวิว
- ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับเงื่อนไขและรับทราบว่าการให้คะแนนและรีวิวต่อสินค้าและบริการต่อ dtac online store ของผู้ร่วมกิจกรรมนั้น มิได้มีการตรวจสอบเนื้อหาใด ๆ ก่อนจากทางดีแทค และ dtac online community แต่ดีแทค และ dtac online community มีสิทธิและอำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหา ที่ปรากฏหรือถูกนำเสนอบน dtac online store และ dtac online community ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ทันที หากดีแทค และ dtac online community เห็นว่า เนื้อหานั้นเป็นการขัดต่อกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และเงื่อนไข หรือนโยบายต่างๆ ของดีแทค และ dtac online community เพื่อรักษาบรรยากาศการพูดคุยสนทนาที่ดีบนบอร์ดการให้คะแนนและรีวิวสินค้าและบริการต่อ dtac online store

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
     1. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัญชีของ dtac online community ก่อนทำการรีวิวสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เท่านั้น
     2. ลูกค้าที่มีสิทธิ์ร่วมลุ่นรับของรางวัล จะต้องทำการรีวิวระหว่างวันนี้ – 14 มี.ค. 59 เท่านั้น
     3. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดี จำนวน 100 คน ทาง dtac online community
ภายในวันที่ 20 มี.ค. 59
     4. บริษัทฯ จะทำการส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีภายในระยะเวลา 10 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ประกาศผล
     5. ผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ภายใน 10 วันทำการหลังการประกาศผล หากลูกค้าไม่ทำตามเงื่อนไข ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     6. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
     7. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

10 ความคิดเห็นในบล็อก