natsimaporn
ผู้สร้างสรรค์สังคมคนรักดีแทค

เชิญฝากร้านของกินทั่วไทย #ดีไปด้วยกัน

*เฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น

 

 

ร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

 

 

ช่วงเวลาเปิดรับลงทะเบียนแต่ละภาค

 

ภาคกลาง : 15-18 ก.ค.64

กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์

นนทบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี

สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย

สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 19-22 ก.ค.64

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์

มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร

สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

 

ภาคใต้ : 23-25 ก.ค.64

กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา

พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

 

ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก  : 26-28 ก.ค.64

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี

 

ภาคเหนือ: 29-31 ก.ค.64

เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์

 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

•กิจกรรมนี้ สำหรับผู้ใช้งานเครือข่ายดีแทคเท่านั้น

•ข้อมูลที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนมีดังต่อไปนี้*  (ข้อมูลที่คุณให้มาจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการดังกล่าวเท่านั้นและดูแลตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด)

1.เบอร์โทรศัพท์ เครือข่ายดีแทค เพื่อใช้ในการยืนยัน

2.ชื่อ – นามสกุล

3.ชื่อร้านอาหารของคุณ

4.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อร้านค้า

5.เวลาในการให้บริการ ร้านค้า

6.ที่อยู่ร้านค้า

7.รูปภาพ เมนูอาหารของร้านค้า

*ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงเท่านั้น

•ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นเจ้าของร้านค้า และ/หรือมีสิทธิใช้และเผยแพร่ข้อมูลร้านค้าเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

•ผู้ลงทะเบียน อนุญาตให้ดีแทคโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจหรือชื่อสถานประกอบธุรกิจของผู้ลงทะเบียน ผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่กลุ่มบริษัทดีแทคกำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

•ดีแทคเป็นเพียงสื่อกลางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และมิได้รับส่วนแบ่งการขายจากร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

•บริษัท จะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่กลุ่มบริษัทดีแทคกำหนด บนช่องทางเว็ปไซต์ดีแทค

•คณะกรรมการสงวนสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกตามเฉพาะร้านค้าที่มีข้อมูลครบถ้วน และตามลำดับ จำนวน 150 ท่านแรก ตามลงทะเบียนในระบบเท่านั้น

•ดีแทคสงวนสิทธิในการถอนข้อมูลร้านค้าออกจากกิจกรรมหากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม หรือปรากฏว่าดีแทคได้รับความเสียหายหรืออาจได้รับความเสียหายจากการโฆษณาประสัมพันธ์ร้านค้านั้นๆ  และสงวนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดจากผู้ลงทะเบียน  

•การคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และคณะกรรมการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า