OrraphanS
นักตอบตัวยง

ปลูกเลย_1200x628_text20%.jpg

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Samsung galaxy Note5 จากการสมัครใช้งาน dtac einvoice เดือนพฤศจิกายน

 

 

6688106xxxx นาย ต้นลาภ สุวรรณโพธิพระ

 

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

 

และผู้ที่ได้รางวัลอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

 

ผู้ที่ได้รับ Starbucks gift voucher 300 บาท ได้แก่

 

66915288xxx นาง สุธารัตน์ โตสุวรรณเวช
66827022xxx นางสาว ปลายมาศ เชื้อในเขา
66854126xxx นาย จิรายุทธ เพชรดาวงค์
66875302xxx นาง พลอยสไบแพร บุญมีทา
66897517xxx นาย ไชยยันต์ ทองนิมิตร

 

 

ผู้ที่ได้รับ Starbucks gift voucher 150 บาท ได้แก่

66805803xxx นาย โกศาสตร์ ทวิชศรี
66815439xxx นาย ภูวดินทร์ สหไพศาลมงคล
66915417xxx นางสาว ฐิตตารัตน์ วัฒนภูริพงศ์
66920298xxx นาย นพภล นักฟ้อน
66921282xxx นาง อนุสรา ไชยาพงศ์พิพัฒน์
66888682xxx นางสาว มณฑินี ก๋องแก้ว
66853599xxx นาย จักรพันธ์ อภิโชคปรีชากุล
66914265xxx นางสาว อัจฉราภรณ์ หงษ์สุพรรณ
66814789xxx นาย สายชล นาคจันทึก
66896513xxx นางสาว ดวงฤดี ประกันทรัพย์

 

- ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันสถานที่ในการจัดส่งของรางวัล โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
- ทางดีแทคจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่เพียงผู้เดียว
- ประกาศผลรางวัลภายในวันที่ 6 ของทุกเดือน ผ่าน dtac community
- สามารถรับสิทธิ์ได้ทุกช่องทางทั้งการสมัครออนไลน์ที่dtac.co.th/einvoice หรือทางสาขาของดีแทค รวมถึง Call centerได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 25ุจ