นักตอบตัวยง

ปลูกเลย_1200x628_text20%.jpg

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Samsung galaxy Note5 จากการสมัครใช้งาน dtac einvoice เดือนตุลาคม

 

ได้แก่......

หมายเลข 6694980xxxx
นางสาว สุธีรา จันทร์เลิศธนา

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

 

และผู้ที่ได้รางวัลอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

 

ผู้ที่ได้รับ Starbucks gift voucher 300 บาท ได้แก่

6694459xxxx น.ส. ภารดี ศิริมาสกุล
6699392xxxx นางสาว หนึ่งฤทัย รงค์ทอง
6685013xxxx นาย ไพศาล แสงสุริยากาศ
6662758xxxx นาย ฮาฟิช มูซอ
6690603xxxx นาง กมลชนก คำเขื่อนแก้ว

 

ผู้ที่ได้รับ Starbucks gift voucher 150 บาท ได้แก่

6686917xxxx นางสาว จิตรลดา ใจสุบรรณ์
6661731xxxx นางสาว ณัฐวดี รำพรรณนิยม
6685145xxxx นาย สาโรจน์ อ่อนกลาง
6694660xxxx นางสาว กัญญาพัชร ผิวล้วน
6661776xxxx นางสาว นุศรา โอชาวงค์
6687616xxxx นางสาว สิริรัตน์ เพชรไพฑูรย์
6681456xxxx นางสาว ตะวัน ลีลาวชิโรภาส
6680014xxxx นาย เชิดพงษ์ พีระคัม
6694794xxxx นางสาว นะภา บุญศรี
6682487xxxx นางสาว ศิริรัตน์ เบี้ยจรัส

 

- ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันสถานที่ในการจัดส่งของรางวัล โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
- ทางดีแทคจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่เพียงผู้เดียว
- ประกาศผลรางวัลภายในวันที่ 6 ของทุกเดือน ผ่าน dtac community
- สามารถรับสิทธิ์ได้ทุกช่องทางทั้งการสมัครออนไลน์ที่dtac.co.th/einvoice หรือทางสาขาของดีแทค รวมถึง Call centerได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559